"yes" - fińskie tłumaczenie

EN

"yes" po fińsku

volume_up
yes {rzecz.}
FI
volume_up
yes {przysł.}
volume_up
yes {wykrz.}
FI

EN yes
volume_up
{rzeczownik}

yes
volume_up
jaa {rzecz.}
I am against the agreement but for the report and have therefore voted yes.
Olen sopimusta vastaan, mutta mietinnön puolesta, ja siksi olen äänestänyt " jaa" .
I am recorded as having voted yes in these matters when in fact it should have been no.
Minut on kirjattu pöytäkirjaan " jaa" äänestäneenä tässä kohdassa. Minä olisin äänestänyt " ei" .
For all the above reasons I urge members today to use their vote to give a unanimous 'Yes' vote to this funding package.
Kaikista edellä mainituista syistä kehotan jäseniä antamaan tänään yksimielisen " jaa" -äänen tälle rahoituspaketille.

Przykłady użycia - "yes" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
Tällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishYes, provided that the policies of investment firms were subject to common rules.
Ne ovat, jos sijoitusyritysten menettelytapoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä.
EnglishFor this reason, I would advocate a yes to the first part and a no to the second.
Tämän vuoksi puollan ensimmäisen osan hyväksymistä ja toisen osan hylkäämistä.
EnglishPressure was put on the inhabitants and refugees to force them to vote 'yes'.
Paikallista väestöä ja pakolaisia painostettiin äänestämään ehdotuksen puolesta.
EnglishYes, maritime transport needs sovereign States that make it clear how they stand.
Meriliikenteessä tarvitaan suvereeneja valtioita, jotka tekevät selväksi kantansa.
EnglishWe say ‘yes’ to more competition and to greater transparency in EU legislation.
Kannatamme kilpailun lisäämistä ja EU:n lainsäädännön avoimuuden parantamista.
EnglishYes, Nairobi was 'a step forward' in preparing the ground. That is what you said.
Nairobissa otettiin todellakin askel eteenpäin valmisteluissa, näinhän te sanoitte.
English(DE) Mr President, yes, of course, we can have the vote on Thursday afternoon.
(DE) Arvoisa puhemies, niin, tietenkin voimme äänestää torstaina iltapäivällä.
EnglishYes, the ball is in Ukraine's court, but I will say more than that, Mr President.
Vaikka pallo onkin Ukrainalla, minulla on vielä sanottavaa, arvoisa puhemies.
EnglishYes, some progress has been made, but further resources must be put in place.
Jonkin verran on todellakin edistytty, mutta lisäresursseja on otettava käyttöön.
EnglishYes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future.
Aiomme pohtia kumppanuusjärjestelmien toteuttamista tälläkin alalla yhä useammin.
EnglishWe are requested to say either yes or no to all of the Council's recommendations.
Meitä pyydetään joko hyväksymään tai hylkäämään kaikki neuvoston suositukset.
EnglishYes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
Aivan, mutta kuunnelkaapa tätä keskustelua oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas.
EnglishTherefore, let us vote ‘yes’ on Thursday to the compromises that are on the table.
Äänestäkäämme siten nyt käsiteltävänä olevan kompromissin puolesta torstaina.
EnglishIt can be called into play, irrespective of whether the Irish vote 'yes' or 'no'.
Siihen voidaan turvautua riippumatta siitä, kuinka irlantilaiset äänestävät.
EnglishMr McCartin says 'yes' and so does Mr Pasty, so you have the commitment there.
Herra McCartin myöntyy siihen, kuten myös herra Pasty, joten olemme sopineet siitä.
English   Alright, it will be recorded in the Minutes that you wished to vote yes.
   Selvä on, pöytäkirjaan merkitään, että halusitte äänestää ehdotuksen puolesta.
EnglishMrs Van Lancker, yes, I must say that this is a particularly depressing question.
Hyvä jäsen Van Lancker, minun on sanottava, että tämä on erityisen masentava kysymys.
EnglishYes, but the files and folders won't be available if the drive is disconnected.
Ei, ellei kyseessä ole juuri tietynlaisessa USB-muistitikussa oleva kansio.