"worn-out" - fińskie tłumaczenie

EN

"worn-out" po fińsku

EN worn-out
volume_up
{przymiotnik}

worn-out (też: weary)
worn-out
worn-out
She thought he must just have been worn out by the work.
Gayla ajatteli tämän olleen työstä loppuun kulunut.

Synonimy (angielski) dla "worn-out":

worn-out

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "worn-out"

to wear czasownik
out rzeczownik
out przymiotnik
out przysłówek
out przyimek
to out czasownik
Finnish

Przykłady użycia - "worn-out" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Tämä sysäys ei tule täysin uupuneelta ja epäsuosioon joutuneelta Amerikan presidentiltä.
EnglishMost people are worn out from a long working life long before they reach retirement age.
Useimmat ihmiset ovat pitkän työelämän näännyttämiä jo kauan ennen kuin he saavuttavat eläkeiän.
EnglishWe have worn out the soil with intensive production.
Olemme kuluttaneet maan loppuun tehotuotannolla.
EnglishYou will carry on considering until you are worn out considering and there is no beekeeper left in the Community.
Te selvitätte itsenne kuoliaiksi, ja selvitystyö kestää niin kauan, että unionissa ei ole enää yhtään mehiläishoitajaa.
EnglishThe old, worn-out liberal slogan of 'let the market function and it will solve all the problems' seems to have been resuscitated.
Liberaalien vanha ja kulunut tunnuslause, jonka mukaan markkinoiden toiminta ratkaisee kaiken, on jälleen herätetty henkiin.
EnglishEverything is old and worn out.
EnglishSome people speak about it undergoing a mid-life crisis - feeling a bit tired, morally worn out, hesitant about further enlargement.
Joidenkin mukaan se on käymässä läpi keski-iän kriisiä: se on väsyksissä, moraalisesti puhki ja suhtautuu uusiin laajentumisiin epäröivästi.
EnglishCan the European Union have become such a poor and underdeveloped region that it cannot provide for the twilight years of those worn out by work?
Onko Euroopan unionista voinut tulla niin köyhä ja alikehittynyt alue, ettei se pysty turvaamaan työstä uupuneiden kansalaistensa elämän ehtoopuolta?
EnglishHowever, it is of course not only a question of what happens to the material when it is worn out but also of what happens to it while it is in use.
Kysymys ei kuitenkaan ole vain siitä, mitä aineelle tapahtuu, kun se on kulunut loppuun, vaan kysymys on myös siitä, mitä aineelle tapahtuu, kun se on käytössä.
EnglishNeither must we forget the need for health protection to supplement the social protection offered to people who are often worn out by their state of extreme weakness.
Emme saa unohtaa myöskään terveyden suojelua, jolla täydennetään sellaisten ihmisten sosiaalista suojelua, jotka ovat heikkouden tilan uuvuttamia.
EnglishWe live in a throw away society, with worn out computers, kettles, fridges and freezers flooding into the waste stream at an unprecedented pace.
Elämme yhteiskunnassa, jossa tavarat vain heitetään pois ja jossa jätevirrat tulvivat käytetyistä tietokoneista, kattiloista, jääkaapeista ja pakastimista ennennäkemättömään tahtiin.
EnglishThis is essentially the same as what happened in Poland during the 1997 floods, when flood victims were sometimes sent completely worn out clothes that were not fit to wear.
Lähes samalla tavalla tapahtui Puolassa vuoden 1997 tulvien aikaan, jolloin tulvien uhreille lähetettiin joskus täysin puhki kuluneita vaatteita, jotka olivat käyttökelvottomia.
EnglishThey are thus not only very difficult to handle, with the risk too of dropping them, but they are also a contributory factor in causing those who work with these materials to become worn out.
Osia ei ole pelkästään erittäin vaikea käsitellä, mihin liittyy vaara niiden pudottamisesta, vaan ne ovat myös osasyinä näiden työvälineiden kanssa työskentelevien ihmisten putoamisille.