EN uneven
volume_up
{przymiotnik}

uneven (też: bumpy, erratic, patchy, ragged)
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Erityisen selvästi tämä epätasainen jakautuminen ilmenee yhteisessä maatalouspolitiikassa.
Perhaps the most noteworthy feature of the scheme is its uneven distribution of aid.
Järjestelmän kenties merkittävin ominaisuus tuntuu olevan tuen epätasainen jakautuminen.
This uneven distribution obviously has serious consequences for research and development.
Tämä epätasainen jakautuminen vaikuttaa tietysti huomattavasti tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
uneven (też: odd)
volume_up
pariton {przym.}

Synonimy (angielski) dla "uneven":

uneven
even

Przykłady użycia - "uneven" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.
Tästä huolimatta ennaltaehkäisevää osiota on toisinaan sovellettu epätasaisesti.
EnglishIt is the fishermen themselves who frequently complain that control is uneven.
Kalastajat valittavat usein itse, että valvonta on laadultaan vaihtelevaa.
EnglishThe report shows that growth has been uneven, despite all our efforts.
Kertomus osoittaa, että kasvu on kaikista ponnisteluista huolimatta epätasaista.
English(The speaker sings) ' Tread carefully, young lady, because the stage is uneven' .
(Puhuja lauloi.) " Kulje tyttö varovasti, sillä maasto on kalteva."
EnglishIt is intended to be used to balance out the consequences of uneven economic development.
Se on tarkoitettu käytettäväksi epätasaisen talouskehityksen seurausten tasoittamiseen.
English   Mr President, I think that Mrs De Keyser’s report is very uneven.
   Arvoisa puhemies, mielestäni jäsen De Keyserin mietintö on hyvin epätasapainoinen.
EnglishFor one thing, we know that the pace of recovery will be uneven and we cannot rule out setbacks.
Tiedämme ainakin, ettei elpymistahti ole tasaista, emmekä voi sulkea pois takaiskuja.
EnglishWe are in danger, I believe, of creating a very uneven playing field.
Mielestäni vaarana on, että luomme hyvin epätasa-arvoisen pelikentän.
EnglishUneven opening of the market between countries brings huge resentment.
Jos markkinat avataan epäoikeudenmukaisesti eri maissa, se johtaa huomattavaan kaunaisuuteen.
EnglishThat is too uneven, and will never have the understanding of the electorate.
Tämä on liian epätasaista, eikä äänestäjäkunta hyväksy sitä.
EnglishThe admission of displaced persons into the European Union has so far been uneven.
Siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanotto Euroopan unionissa on tähän asti ollut epätasapainossa.
EnglishStrategically sacrifice checkers to force uneven capture trades.
Voit uhrata omia nappuloitasi, kun pyrit syömään mahdollisimman monta vastustajan nappulaa.
EnglishIt is also intended to enable the results of uneven economic development to be levelled out.
Sen tarkoituksena on myös tasoittaa epätasaisen taloudellisen kehityksen aiheuttamia seurauksia.
EnglishControls and sanctions are uneven and therefore unfair.
Tarkastukset ja seuraamukset ovat epäsuhtaisia ja siksi epäoikeudenmukaisia.
EnglishOverall, the recovery is expected to remain rather uneven.
Kaiken kaikkiaan elpymisen odotetaan etenevän jatkossakin vaihtelevasti.
EnglishSubject: Uneven environment for growth and development in Member States
Aihe: Jäsenvaltioiden vaihtelevat yritystoimintaympäristöt
EnglishWithout the functioning eurozone, overcoming the crisis would have been much slower and uneven.
Ilman euroalueen toimintaa kriisistä selviytyminen olisi ollut paljon hitaampaa ja epätasaisempaa.
EnglishOne conclusion I drew was that the region is making progress, even if it is uneven and incomplete.
Yksi havainto, jonka tein, oli että alueella edistytään, vaikkakin epätasaisesti ja vaillinaisesti.
EnglishImplementation of the Lisbon Strategy has been uneven and not all of its goals have been met.
Lissabonin strategian täytäntöönpaneminen on ollut epätasaista, eikä sen kaikkia tavoitteita ole saavutettu.
EnglishAdmittedly, its effects have been somewhat uneven.
Myönnettäköön, että niiden vaikutukset ovat olleet melko epätasaisia.