"tough" - fińskie tłumaczenie

EN

"tough" po fińsku

volume_up
tough {przym.}

EN tough
volume_up
{przymiotnik}

tough (też: acute, back-breaking, bad, cutthroat)
volume_up
kova {przym.}
Scrap it and let us start talking tough with the Iranian authorities.
Lakkautetaan valtuuskunta ja pannaan Iranin viranomaisille kova kovaa vastaan.
The target 1% per annum in additional savings will be tough.
Tavoitteeksi asetettu prosentti vuodessa lisäsäästöjä on kova.
I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Olen itse vasta palannut Dohasta, ja se oli kova neuvottelukierros.
tough (też: arduous, austere, bad, dour)
volume_up
ankara {przym.}
Ensuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
Etusijan varmistaminen sille nykyisestä järjestelmästä on ankara taistelu.
We will be pressing for a further tough resolution based on his report.
Me vaadimme, että hänen raporttinsa perusteella laaditaan ankara päätöslauselma.
Finland has proportionately fewer prisons than many other countries, yet it takes a tough approach to crime.
Suomessa on alhaisin vankien lukumäärä, mutta ankara kriminaalipolitiikka.
The tough hide is difficult to cut, even with a knife.
Sitkeää nahkaa on hankala leikata, jopa puukolla.
Se on tämän hankala osa.
Tilanne on melko hankala.
tough (też: chewy, hardy, obstinate, persistent)
volume_up
sitkeä {przym.}
tough

Przykłady użycia - "tough" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.
Esittelijä on osoittautunut näiden vuosien aikana sinnikkääksi neuvottelijaksi.
EnglishSentences as tough as these have not been handed down in Cuba for several decades.
Näin ankaria tuomioita ei Kuubassa ole annettu moniin vuosikymmeniin ennen tätä.
EnglishWe have some very tough rules on immigration for the purpose of paid employment.
Meillä on muutamia hyvin tiukkoja palkkatyöhön liittyviä maahanmuuttosääntöjä.
EnglishIt has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
Siitä on tullut itsenäinen valtio, josta sanottaisiin meillä: pieni mutta urhea.
EnglishThis is an area where we should be tough in demanding compliance with our bans.
Sillä alalla meidän pitäisi olla ankaria ja vaatia kieltojemme noudattamista.
EnglishThe competition was tough, however, and some aircraft companies went to the wall.
Kilpailu oli kuitenkin kovaa, ja jotkin lentokoneiden valmistajat putosivat pelistä.
EnglishWhen were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
Kun olemme selkeästi oikeassa, tiukka ja päättäväinen asenne on ainoa ratkaisu.
EnglishWe had to fight a tough battle to achieve this, of course, but now it is here.
Olemme toki joutuneet kamppailemaan lujasti sen puolesta, mutta se on mukana.
EnglishWe would make tough demands on the safety and supporting capacity of tailings dams.
Asetamme tiukkoja vaatimuksia kaivosjätepatojen turvallisuudelle ja kestävyydelle.
EnglishIt may not be quite as deep as in the Gulf of Mexico, but the conditions are tough.
Siellä ei ole aivan yhtä syvää kuin Meksikonlahdella, mutta olot ovat ankarat.
EnglishMr President, I must point out how unusually tough the Council is to deal with.
Arvoisa puhemies, haluaisin muistuttaa neuvoston yllättävästä ankaruudesta.
EnglishHe has not been quite as tough as he has tended to be in other circumstances.
Hän ei ehkä ole ollut niin tiukka, kuin hän on muutamissa muissa yhteyksissä ollut.
EnglishThe solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
Kreikan kriisiä koskevan ratkaisun on sisällettävä ankaria uudistustoimia Kreikassa.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, the debate about the EU budget will be tough.
   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, EU:n talousarviokeskustelusta tulee rankka.
EnglishWe must have the clear, tough, proper policies to deal with these challenges.
Meillä on oltava selkeät, tiukat menettelytavat, joilla näihin haasteisiin vastataan.
EnglishThe Commission has proposed values and parameters which, in my view, are very tough.
Komissio on esittänyt arvot tai parametrit, jotka ovat mielestäni erittäin tiukkoja.
EnglishObviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
Tämä on tietenkin tiukka viesti, eivätkä äänestäjät suhtaudu siihen ilolla.
EnglishWe are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
Onnittelen teitä siitä. Tiedämme kaikki, että tehtävä oli erityisen työläs.
EnglishEurope can cope with tough competition, but it needs to be fair competition.
Yhteisö selviytyy kovastakin kilpailusta, mutta kilpailun on oltava oikeudenmukaista.
EnglishThat is a tough demand by Parliament, and we will be discussing it again in due course.
Tämä on parlamentin ehdoton vaatimus, josta keskustelemme uudelleen myöhemmin.