"total value" - fińskie tłumaczenie

EN

"total value" po fińsku

EN total value
volume_up
{rzeczownik}

total value
total value
Further projects with a total value of several billion euro are already being planned for 2009.
Vuodelle 2009 on jo suunnitteilla muita hankkeita, joiden kokonaisarvo on useita miljardeja euroja.
As you know, if the EDF stays outside the budget, the total value of the tenth EDF risks being limited by the low contributions made by the ten new members of the European Union.
Kuten tiedätte, jos EKR jää talousarvion ulkopuolelle, kymmenennen EKR:n kokonaisarvo on vaarassa laskea Euroopan unionin kymmenen uuden jäsenvaltion alhaisten rahoitusosuuksien vuoksi.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "total value"

total rzeczownik
total przymiotnik
to total czasownik
value rzeczownik
to value czasownik

Przykłady użycia - "total value" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe ECB will be allocated a share of 8% of the total value of the euro banknotes
EKP:n osuus vuoden 2002 alussa liikkeeseen laskettavien eurosetelien kokonaisarvosta
EnglishThat is equivalent to 1 % of the total value of trade between Member States at the time.
Tämä vastaa noin 1 %: a jäsenvaltioiden välisen kaupan kokonaisarvosta tuohon aikaan.
EnglishBetween 1993 and 1996 the European Union financed projects totalling 118 million ECU in total value.
Vuodesta 1993 vuoteen 1996 unioni rahoitti hankkeita 118 miljoonalla eculla.
EnglishThe total value of the poppy crop at the farm gate in Afghanistan is estimated at EUR 700 million.
Afganistanin koko oopiumisadon tuottajahinta-arvon arvioidaan olevan 700 miljoonaa euroa.
EnglishThe total value of these projects is a massive EUR 66.6 billion.
Hankkeiden yhteishinta on huimat 66,6 miljardia euroa.
EnglishThe total value of the contracts covered by the market liberalization measures that were agreed is put at some ECU 350 billion per year.
Sovittu markkinoiden avaaminen oli arvioitu noin 350 miljoonaksi ecuksi vuodessa.
EnglishBetween 2006 and 2008, SMEs managed to win just 33% of the total value of public procurement contracts.
Pk-yritykset onnistuivat voittamaan vuosina 2006-2008 ainoastaan 33 prosenttia julkisten hankintasopimusten kokonaisarvosta.
EnglishAround 52 billion coins, with a total value of €15.75 billion, were produced by 16 European mints, using 250,000 tonnes of metal.
Kolikoiden yhteenlaskettu arvo oli 15,75 miljardia euroa.
EnglishThe €50 accounted for almost 40% of all banknotes in circulation and for one-third of the total value of banknotes in circulation.
Niiden osuus liikkeessä olevien eurosetelien kokonaismäärästä oli lähes 40 % ja yhteenlasketusta arvostakin kolmasosa.
EnglishIn mid-2011 there were 14.2 billion banknotes and 95.6 billion coins in circulation, with a total value of €847 billion and €22.8 billion respectively.
Vuoden 2011 puolivälissä liikkeessä oli 14,2 miljardia euroseteliä ja 95,6 miljardia eurokolikkoa.
EnglishThe charts on the right show the change in the total value and number of euro banknotes in circulation between 2002 and end-2010.
Oheisissa kuvioissa esitetään liikkeessä olevien eurosetelien yhteenlasketun arvon ja kokonaismäärän kehitys vuosina 2002–2010.
EnglishSince 1994 the Commission has financed worldwide approximately 30 projects, the total monetary value of which is roughly EUR 15 million.
Vuodesta 1994 lähtien komissio on rahoittanut maailmanlaajuisesti noin 30:tä hanketta yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla.
EnglishCommissioner, European anti-dumping and anti-subsidy measures represent less than 0.45% of the value of total imports into the EU.
Arvoisa komission jäsen, polkumyynnin ja tukien vastaisten toimenpiteiden osuus on vain 0,45 prosenttia EU:n kokonaistuonnin arvosta.
EnglishHow can it be that he negotiated contracts to a total value of several hundred million ECU with 17 directorates-general?
Miten on mahdollista, että hän voinut neuvotella 17: n eri pääosaston kanssa sopimuksista, joiden kokonaissumma on useita satoja miljoonia ecuja?
EnglishIts total value is EUR 5.5 billion.
Komissio esitti viime keväänä Länsi-Balkanin jälleenrakentamiseksi niin sanotun CARDS-ohjelman, jonka kokonaislaajuus on viisi ja puoli miljardia euroa.
EnglishWith a total face value of some €633 billion, the banknotes, if placed end to end, would have reached the moon and back two and a half times.
Setelien yhteenlaskettu arvo oli noin 633 miljardia euroa, ja jos ne olisi laitettu peräkkäin, jono olisi ulottunut kaksi ja puoli kertaa maasta kuuhun ja takaisin.
EnglishWe also noted that the amounts recoverable or reduced payments as a result of the audits has increased more than 10% of the total value of contracts.
Olemme myös voineet todeta, että tilintarkastusten johdosta perittävien summien tai alennettujen maksujen määrä ylittää 10 prosenttia sopimusten kokonaissummasta.
EnglishIn other words over the last three years projects and programmes have been implemented to a total value of 857 million ECU, a third of which approximately was made up of loans.
Viimeisten kolmen vuoden aikana on siis hankkeisiin ja ohjelmiin annettu yhteensä 857 miljoonaa ecua, joista noin kolmannes on lainoja.
EnglishThe €500 notes, with an overall circulation value of €288 billion, accounted for roughly one-third of the total banknote circulation value.
Myös 500 euron setelien osuus liikkeessä olevien eurosetelien yhteenlasketusta arvosta oli kutakuinkin kolmasosa, eli niitä oli liikkeessä kaikkiaan noin 288 miljardin euron arvosta.
EnglishIn the European Union alone, the total value of the sector’s investment assets last year amounted to over EUR 4 600 billion, which is something like EUR 900 billion more than in 2004.
Pelkästään Euroopan unionissa alan pääomavarallisuus oli viime vuonna yhteensä yli 4 600 miljardia euroa, mikä on noin 900 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2004.