"that kind of" - fińskie tłumaczenie

EN

"that kind of" po fińsku

EN that kind of
volume_up
{przymiotnik}

that kind of
How do you see the astonishing upheaval in the balance within the organisation that uses this kind of approach to the situation?
Mikä on analyysinne tuon järjestön tasapainossa tapahtuneesta huimasta muutoksesta, jonka tuollainen asenne aiheuttaa?
That's the kind of thought that could lead a person to start drinking gin at nine o'clock in the morning, and I don't want to go there.
Tiedättehän, tuollainen ajatus voisi saada ihmisen aloittamaan ginin juomisen aamuyhdeksältä, enkä halua päätyä siihen.
That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that who don't have that kind of empathy.
Siksi nisäkkäitä itse asiassa pidetään kotieläiminä, eikä kilpikonnia tai käärmeitä, joilta tuollainen empatia puuttuu.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "that kind of"

that spójnik
that zaimek
that
Finnish
kind rzeczownik
kind przymiotnik
of przyimek
Finnish

Przykłady użycia - "that kind of" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Meidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Tällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Itse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
EnglishWe were unable to accept this kind of re-nationalisation of European policies.
Emme voineet hyväksyä tällaista EU:n toimintalinjojen uudelleenkansallistamista.
EnglishFinally, we would ask the Commission not to force us to take this kind of action.
Viimeisenä pyydämme komissiolta, ettei se pakota meitä tämänkaltaisiin toimiin.
EnglishMr President, your kind words just now about my country have touched me deeply.
Arvoisa puhemies, kauniit kotimaatani koskevat sananne liikuttivat minua syvästi.
EnglishThree per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
EnglishPersonally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
Itse olen sitä mieltä, ettei tällaisesta akateemisesta keskustelusta olisi hyötyä.
EnglishThere should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
Täytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
EnglishBefore you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
Tällä hetkellä mikä tahansa asiaa koskeva lausunto on mielestäni liian aikainen.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Minusta se ei ole paras mahdollinen lähestymistapa tämänkaltaiseen sopimukseen.
EnglishCan civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Mitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
EnglishSo it serves no useful purpose to decry it as some kind of 'Bolkestein directive'.
Direktiiviä ei siis kannata tuomita eräänlaiseksi "Bolkesteinin direktiiviksi".
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Tällaisia toimia on mielestäni perusteltua kannustaa ja palkita myös jatkossa.
EnglishI would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
Haluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
EnglishTaxes of the kind mentioned in the honourable Member’s question are still rare.
Parlamentin jäsenen kysymyksessään mainitsemat verot ovat vielä hyvin harvinaisia.