"that is as may be" - fińskie tłumaczenie

EN

"that is as may be" po fińsku

EN that is as may be
volume_up
[przykład]

that is as may be
volume_up
voi olla [przykł.]
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Tässä voi olla kyseessä Basel II -sopimus tai verotustiedot, tässä voi olla kyseessä monta asiaa.
The initial text may be poor, the amendment may be good.
Alkuperäinen teksti voi olla huono, mutta tarkistusehdotus voi olla hyvä.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Vastuun määritteleminen voi olla epämiellyttävä prosessi, mutta se on oleellinen.
that is as may be
It may be that we younger Members want to change the world sometimes, but, this time, I would be content just to change a few tiny elements of our European budget.
Saattaa olla niin, että me nuoremmat parlamentin jäsenet haluamme joskus muuttaa maailmaa, mutta tällä kertaa haluaisin muuttaa vain muutaman hyvin pienen osan Euroopan talousarviosta.
It may be that if we are to deal with the Chechnya issue, which is souring relations between us, we need to provide a working group to plod on with the task in cooperation with Russia.
Saattaa olla niin, että tämän suhteitamme hiertävän T?et?enia-kysymyksen hoitaminen vaatisi myös meidän puoleltamme yhdessä Venäjän kanssa työryhmää puurtamaan asian parissa.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "that is as may be"

that spójnik
that zaimek
that
Finnish
to be czasownik
AS rzeczownik
as przysłówek
as spójnik
may rzeczownik
Finnish
may czasownik
May rzeczownik
Finnish
Be rzeczownik
Finnish
to be czasownik

Przykłady użycia - "that is as may be" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishAgain, it may be asked: ‘Have we obtained the correct focus in what we now have?’
Voidaan jälleen kysyä, olemmeko nyt onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin?
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Tällaisena aikana Pakistanin tullietuudet saattaisivat ehkä auttaa estämään sen.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Monet voivat tietenkin sanoa, että tällainen valvonta oli oikeastaan jo olemassa.
EnglishOn Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
Kaikki valiokuntien kokoukset pidetään torstaina, mutta äänestyksiä ei toimiteta.
EnglishThere may be exceptions but it would be very difficult to gain approval for them.
Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta hyväksynnän saaminen niille on kiven takana.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Se, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
EnglishIn conclusion, may I once again thank Mr Vidal-Quadras Roca and the Commission.
Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää jäsen Vidal-Quadras Rocaa ja komissiota.
EnglishThe next sitting will take place tomorrow, Wednesday 5 May from 10 a.m. to 1 p.m.
Seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 5. toukokuuta klo 10.00–13.00.
EnglishThat is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
Tämä on asia, jota saatamme joutua tarkastelemaan aikanaan, jos ongelmia ilmenee.
EnglishThat, if I may say so, is inconsistent with the tradition and culture of Europe.
Tämä on käsittääkseni ristiriidassa eurooppalaisen perinteen ja kulttuurin kanssa.
EnglishTourism may be a significant driving force for the development of a poor country.
Matkailu voi köyhässä maassa olla merkittävä kehitystä liikkeelle paneva voima.
EnglishA new business owner may also be granted individual start-up money and training.
Uuden yrityksen omistaja voi saada henkilökohtaista starttirahaa ja koulutustukea.
EnglishUsers may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
Käyttäjät voivat mukauttaa joitain Windows XP:n ilmoitustoiminnon ominaisuuksia.
EnglishWe referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
Palautimme mietinnön 16. toukokuuta, ja pystyimme sen jälkeen parantelemaan sitä.
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
Tämän osalta minun on kuitenkin kerrottava teille jotain, mitä ette ehkä tiedä.
EnglishOn 20 May 1998 the Commission presented a proposal for the new Daphne programme.
Toukokuun 20. päivänä 1998 komissio esitteli ehdotuksen uudeksi Daphne-ohjelmaksi.