"that" - fińskie tłumaczenie

EN

"that" po fińsku

volume_up
that {spójn.}
volume_up
that {zaim.}
FI

EN that
volume_up
{spójnik}

that (też: only)
volume_up
että {spójn.}
Can you confirm that the dinner took place and that the matter was discussed?
Voitteko vahvistaa, että päivälliset järjestettiin ja että asiasta keskusteltiin?
Make sure that both your computer and your Extender are connected to the same router.
Varmista, että sekä tietokone että Extender on yhdistetty samaan reitittimeen.
I will make sure that the President is fully apprised of that and that is so done.
Varmistan, että puhemiehelle ilmoitetaan tästä ja että hän välittää osanottomme.
that (też: when, whereupon)
volume_up
jolloin {przysł.}
Try capturing two checkers during a turn so that your opponent will struggle to rescue both.
Pyri syömään kahta nappulaa, jolloin vastustajan on hankala pelastaa molempia.
This is the second year that we are discussing the annual report in Parliament.
Tämä on toinen vuosi, jolloin keskustelemme vuosikertomuksesta parlamentissa.
Look at economic history, where we see from the past that it has never yet worked.
Tarkastellaanpa taloushistoriaa, jolloin huomaamme, ettei se ole toiminut vielä koskaan!

Przykłady użycia - "that" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Niin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Lopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.
EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
Nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamossa on kuitenkin vaarana sensorin ylikuormitus.
EnglishIf necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
Neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa tiukennettava rangaistuksiaan.