"thank you very much" - fińskie tłumaczenie

EN

"thank you very much" po fińsku

EN

thank you very much [przykład]

volume_up
thank you very much (też: many thanks, thanks a lot)
Thank you very much, Madam President. Thank you very much, Mr Savary.
Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, paljon kiitoksia, jäsen Savary.
Thank you very much, Mr President, thank you very much, ladies and gentlemen.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia!
Thank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
Paljon kiitoksia kaikille ja erityisesti puheenjohtajavaltio Luxemburgille.
thank you very much (też: many thanks, thanks a lot)
Thank you very much, Commissioner, for this comprehensive answer.
Arvoisa komission jäsen, kiitos paljon tästä erittäin täydellisestä vastauksesta.
Thank you very much, Mr Fleckenstein, for calling our attention to this fact.
Kiitos paljon, jäsen Fleckenstein, että kiinnititte huomiomme tähän asiaan.
Madam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos paljon selvityksistänne.
thank you very much
. - Thank you very much for your supplementary questions.
. - (EN) Suurkiitokset lisäkysymyksistänne.
(in Georgian) Thank you very much for your words, Mr President.
(Georgiaksi) Arvoisa presidentti, suurkiitokset sanoistanne.
Thank you very much for these positive measures you have announced.
Suurkiitokset näistä ilmoittamistanne myönteisistä toimista.
thank you very much
This was a great achievement and we thank you very much for it.
Se oli suurenmoinen teko, siitä suurkiitos!
Thank you very much for such a detailed answer.
Suurkiitos perusteellisesta vastauksesta.
. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, thank you very much for today's debate.
. - (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, suurkiitos tämänpäiväisestä keskustelusta.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "thank you very much"

to thank czasownik
Finnish
you zaimek
you
Finnish
very przysłówek
much przysłówek
Finnish

Przykłady użycia - "thank you very much" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
(DE) Arvoisa puhemies, kiitos, että annoitte minulle jälleen lyhyen puheenvuoron.
EnglishI think this is very good indeed and I want to thank you very much for your answer.
Minusta tämä on oikein hyvä asia ja haluan esittää suuret kiitokset vastauksesta.
English(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.
Kiitos hyvin paljon, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat.
EnglishSo at least for Václav Klaus we thank you very much for the last six months.
Joten kiitämme ainakin Václav Klausia erittäin paljon kuudesta viime kuukaudesta.
English   Mr President, thank you very much for letting me take the floor once again.
   Arvoisa puhemies, suuret kiitokset siitä, että saan jälleen käyttää puheenvuoron.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(PL) Haluaisin esittää teille suuret kiitokset siitä, että saan puhua tästä asiasta.
EnglishThank you very much, Commissioner, for your extensive and very well-informed reply.
Arvoisa komission jäsen, kiitos laajasta ja asiantuntevasta vastauksestanne.
English(DE) Madam President, Mrs Fischer Boel, thank you very much for your report.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Fischer Boel, kiitos selonteostanne.
EnglishMadam President, Mr Tajani, thank you very much indeed for your initiative.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, suuri kiitos aloitteestanne.
EnglishThank you very much Mr President, and thank you very much Mr Wijkman for your work.
Kiitän vielä puhemiestä sekä esittelijä Wijkmania hänen tekemästään työstä.
EnglishThank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
Herra Graefe zu Baringdorf, parhaat kiitokset, erityisesti peräänantamattomuudestanne!
EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Kiitän teitä ja toivotan teille menestystä neuvotteluiden loppusuoralle.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to ask a question.
(PL) Haluaisin esittää teille suuret kiitokset siitä, että saan esittää kysymyksen.
EnglishThank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.
(EN) Kiitos oikein paljon Gerard Batten, että kiinnititte huomioni julisteisiin.
EnglishThank you very much.
Yksi, kaksi, kolme. (Aplodeja) Nyt se on mennyt, ja niin minäkin. Kiitos erittäin paljon.
EnglishPresident Napolitano, thank you very much for such an important speech.
Arvoisa presidentti Napolitano, suuret kiitokset erittäin merkittävästä puheesta.
EnglishMr President-in-Office of the Council, thank you very much for your comments.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitän teitä lämpimästi kommenteistanne.
EnglishMr President, thank you very much for an interesting and valuable debate.
Arvoisa puhemies, kiitoksia paljon mielenkiintoisesta ja arvokkaasta keskustelusta.