"thank you for your time" - fińskie tłumaczenie

EN

"thank you for your time" po fińsku

EN thank you for your time
volume_up
[przykład]

thank you for your time

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "thank you for your time"

to thank czasownik
Finnish
you zaimek
you
Finnish
for przyimek
for spójnik
see rzeczownik
your zaimek
you zaimek
you
Finnish
time rzeczownik
to time czasownik

Przykłady użycia - "thank you for your time" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnce again, I thank you for your time today and for your support in our preparations for Hong Kong.
Kiitän teitä vielä kerran ajastanne ja tuestanne Hongkongin kokouksen valmisteluissa.
EnglishThank you for your time and I look forward to hearing your comments.
EnglishThank you for your time and your attention.
Arvoisa puhemies, kiitos ajastanne ja huomaavaisuudestanne.
EnglishThank you for your time, Mr Poettering.
EnglishThank you for your time.
English10:37 Thank you for your time.
EnglishThank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position.
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.