"than" - fińskie tłumaczenie

EN

"than" po fińsku

volume_up
than {przyim.}
FI
EN

than {przyimek}

volume_up
than
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Se on hieman huonompi kuin Nizzan sopimus ja hieman parempi kuin seuraava sopimus.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
Yli puolet maailman väestöstä ansaitsee vähemmän kuin kaksi dollaria päivässä.
More often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
Ihmiset olivat useimmiten terveempiä ennen lääkärin käyntiä kuin sen jälkeen.

Przykłady użycia - "than" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe escalation in violence has claimed over 2 500 lives in less than six months.
Väkivallan laajentuminen on vaatinut yli 2 500 ihmisen hengen kuudessa vuodessa.
EnglishIn 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
Vuonna 2007 kulutamme huomattavasti arvioitua enemmän, jopa 400 miljoonaa euroa.
EnglishWhat will happen in the future is for other people greater than me to determine.
Minua tärkeämmät henkilöt saavat päättää sen, miten asiat tulevaisuudessa ovat.
EnglishI say 'finally' because Parliament had waited for more than one and a half years.
Sanon "vihdoinkin", koska parlamentti oli odottanut tätä yli puolitoista vuotta.
EnglishMore than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
Yli 25 prosenttia tämän operaation kustannuksista liittyy logistiikkaongelmiin.
EnglishAnd, with a lower limit of 1%, the feasibility threshold is more than satisfied.
Toteuttamiskelpoisuuden kynnys ylittyy kuitenkin jo yhden prosentin alarajalla.
EnglishThe Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Yksin Belgian rautatieverkko, jossa ratoja on 3 400 kilometriä, on sitä pidempi.
EnglishIn 1990, more than 200 000 people were working in the mining industry in Germany.
Saksassa työskenteli vuonna 1990 yli 200 000 ihmistä kaivosteollisuuden parissa.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Kokemuksesta toteamme, että vuosittain näin saadaan menot vähintään puolitettua.
EnglishFace up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
Tarttukaa haasteisiin myös itse sen sijaan, että vaaditte sitä ainoastaan muilta.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishIn 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
Vuosina 2002-2003 yli puolet Slovakian erityiskoulujen oppilaista oli romaneja.
EnglishThe present directive applies to more than 14 million workers and 820 employers.
Nykyisellä direktiivillä katetaan yli 14 miljoonaa työntekijää ja 820 työnantajaa.
EnglishWe all know that the challenges and demands on us are now even greater than ever.
Me kaikki tiedämme, että haasteet ja vaatimukset ovat vain kasvaneet entisestään.
EnglishKemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
Kemal Atatürk, joka kuoli yli 60 vuotta sitten, perusti yhtenäisen Turkin valtion.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että huono perustuslaki ei ole tyhjää parempi.
EnglishWe see that more than 57% of Erasmus students encounter financial difficulties.
Näin ollen 57:llä prosentilla Erasmus-opiskelijoista on taloudellisia vaikeuksia.
EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
Yli 90 prosenttia Euroopan prostituutiosta johtuu kiristyksestä ja uhkailusta.
EnglishIn the Nordic countries of the Union, the overall proportion is more than a third.
Unionin Pohjoismaissa niiden osuus on yli kolmasosa kaikista pankkitapahtumista.
EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Parlamentti on vaatinut jopa kahdessa päätöslauselmassa päinvastaista päätöstä.