"to switch on" - fińskie tłumaczenie

EN

"to switch on" po fińsku

EN to switch on
volume_up
{czasownik}

to switch on (też: to attach, to connect, to engage, to patch)
volume_up
kytkeä {czas.}
He then wanted to switch off the current on the line, but it was not possible due to the difference in power supply between the two countries.
Sen jälkeen hän halusi kytkeä yhteydestä virran pois, mutta se oli mahdotonta maiden erilaisten virtalähteiden takia.
A value is neither active nor passive, it is not a device that we can switch on and off, unless we do what you do, and behave like ideologues.
Arvo ei ole aktiivinen eikä passiivinen, se ei ole laite, jonka me voimme kytkeä päälle ja pois, paitsi jos me toimimme teidän tapaanne ideologeina.
Do we really want to become dependent on the United States by jointly developing with the Americans a system that they can switch off at their own discretion?
Haluammeko todella jäädä riippuvaisiksi USA: sta kehittämällä yhdessä heidän kanssaan järjestelmän, jonka amerikkalaiset kuitenkin voisivat yksipuolisesti kytkeä pois käytöstä?
And to switch on processes that we knew how to do when we were a fetus.
Ja käynnistää prosesseja, jotka tunsimme ollessamme sikiöitä.
Launches My Favorites on Desktop but doesn't switch to it
Käynnistää Omat suosikit työpöydällä mutta ei siirry niihin
Try restarting your computer, your Extender, and your network hub, router, or switch.
Yritä käynnistää uudelleen tietokone, Extender, sekä verkkokeskitin, -reitititin tai -kytkin.
to switch on (też: to fire, to fire up, to ignite, to inflame)

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "to switch on"

switch rzeczownik
to switch czasownik
on przyimek

Przykłady użycia - "to switch on" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishIt is understandable that more modern computer systems are easier to switch over.
On ymmärrettävää, että uusimmat tietokonejärjestelmät voidaan muuntaa helpommin.
EnglishTo switch to your most recently used application, point to the top-left corner.
Voit vaihtaa äskettäin käyttämääsi sovellukseen osoittamalla vasempaan yläkulmaan.
EnglishFor information about how switch to a different online store, see Shop online.
Lisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
EnglishTo switch your e-mail system to Exchange Online, perform the following steps.
Jos haluat vaihtaa sähköpostijärjestelmäksi Exchange Onlinen, toimi seuraavasti.
EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
Tavallinen teollisuus siirtyy täysin huutokaupattuihin päästöoikeuksiin vuonna 2020.
EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch on ilmainen palvelu, jonka avulla voit siirtää viestisi Outlook.comiin.
EnglishIf you've signed up with several different stores, it's easy to switch between them.
Jos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
EnglishTo switch from taking pictures to recording a video, tap or click Video mode.
Voit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Vaihda käyttäjää -asetus ei näy Windows Vista Starterin Käynnistä-valikossa.
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Vaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
EnglishIf it is rejected, we can then switch to the rules suggested by Mr Corbett.
Jos se hylätään, voimme siirtyä niihin sääntöihin, joita jäsen Corbett ehdotti.
EnglishI will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.
esittelijä. - (EN) Vaihdan englantiin, koska toimin nyt Helga Trüpelin sijaisena.
EnglishIn the list that appears, tap or click the language you want to switch to.
Napauta tai napsauta näyttöön tulevassa luettelossa kieltä, johon haluat vaihtaa.
EnglishIt is surely no solution to switch to genetically modified feeds imported from the US.
Ei ole mikään ratkaisu siirtyä Yhdysvalloista tuotuihin muuntogeenisiin rehuihin.
EnglishI announced in March that my intention is to switch to the home price tariff.
Ilmoitin maaliskuussa aikomuksestani alentaa hintoja kotimaan puheluhintojen tasolle.
EnglishAfter you've set up a device, you can switch to a different sync method at any time.
Kun olet asentanut laitteen, voit vaihtaa synkronointitapaa milloin tahansa.
EnglishIf you have signed up with several different stores, it is easy to switch between them.
Jos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
EnglishYou can easily switch to the mode that works best for the content you are viewing.
Voit helposti vaihtaa tilaan, joka sopii parhaiten katselemaasi sisältöön.
EnglishIf you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
Jos olet vasenkätinen, voit tehdä hiiren oikeanpuoleisesta painikkeesta ykköspainikkeen.

Pozostałe hasła