EN swing
volume_up
{rzeczownik}

swing (też: lay, screw thread, spin, spiral)
volume_up
kierre {rzecz.}
swing (też: toss, sweep)
volume_up
heilautus {rzecz.}
swing
volume_up
heilahdus {rzecz.}
swing
volume_up
swing {rzecz.}
swing
volume_up
keinu {rzecz.}
swing
volume_up
swingi {rzecz.}

Przykłady użycia - "swing" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe headscarf debate is in full swing in many places in Europe at the moment.
Huivikeskustelu on tällä hetkellä täydessä vauhdissa eri puolilla Eurooppaa.
EnglishThe discussion on the White Paper on transport policy is in full swing.
Keskustelu liikennepolitiikan valkoisesta kirjasta on täydessä vauhdissa.
EnglishThe process of drawing and producing these flood maps is in full swing in some countries.
Näiden tulvakarttojen suunnittelu- ja laatimisprosessi on täydessä vauhdissa joissakin maissa.
EnglishI am not sure the Labour Party can swing that far to the left.
En ole varma siitä, voiko Labour-puolue heilahtaa niin kauas vasemmalle.
EnglishNow the preparations for the Washington Summit are in full swing.
Nyt Washingtonin huippukokouksen valmistelut ovat täydessä vauhdissa.
EnglishThirdly, the simplification programme is in full swing.
Kolmanneksi mainittakoon, että yksinkertaistamisohjelma on täydessä vauhdissa.
EnglishIn recent years, there has also been a big swing in popularity towards organic products among consumers.
Viime vuosina myös orgaanisten tuotteiden suosio on kasvanut kuluttajien keskuudessa.
EnglishThat is not how you combat racism and a swing to the right.
Näin ei taistella rasismia ja oikeiston kannatuksen kasvua vastaan.
English   Mr President, the European aviation industry is in full swing and is experiencing exciting times.
   Arvoisa puhemies, Euroopan ilmailuteollisuus on täydessä vauhdissa ja elää jännittäviä aikoja.
EnglishThe pendulum had to swing back in favour of the consumer to a more reasonable, balanced position.
Vaa'an oli kallistuttava taas takaisin kuluttajan kannalta suotuisampaan, tasapainoisempaan asemaan.
EnglishNegotiations are in full swing. Preparations for the next round are on track.
Seuraavaa kierrosta valmistellaan parhaillaan.
EnglishNow all we need is for FRONTEX to be able to swing into action more quickly when it ultimately counts.
Nyt Frontexin on vain voitava panna asioihin vauhtia nopeammin silloin, kun sitä lopulta tarvitaan.
EnglishThat is an overview of the forthcoming European Council, for which preparations are currently in full swing.
Tässä oli katsaus tulevasta Eurooppa-neuvostosta, jota valmistellaan parhaillaan täyttä häkää.
EnglishThe European Year of People with Disabilities is in full swing.
Euroopan vammaisten teemavuosi on täydessä vauhdissa.
EnglishIn the Netherlands, the debate on this is in full swing.
Alankomaissa tästä käytävä keskustelu on täydessä vauhdissa.
EnglishReform of the accounting system is in full swing and must be completed by the end of 2004.
Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen on täydessä vauhdissa, ja se on saatava päätökseen vuoden 2004 loppuun mennessä.
EnglishFirstly, work on the Convention is in full swing.
Ensiksikin valmistelukunnan työskentely etenee vauhdilla.
EnglishIn addition, the election campaign in the USA is in full swing and, for this reason, we must consider the facts.
Lisäksi Yhdyssvaltain vaalikampanja on täydessä vauhdissa ja siksi meidän on otettava tosiasiat huomioon.
EnglishIt is a quiet revolution that is already in full swing.
Hiljainen vallankumous on jo täydessä vauhdissa.
EnglishThe restructuring of air transport is in full swing.
Ilmailualan rakennemuutos on täydessä käynnissä.