"to strike out" - fińskie tłumaczenie

EN

"to strike out" po fińsku

EN to strike out
volume_up
{czasownik}

to strike out (też: to blow, to burn, to char, to combust)
volume_up
palaa {czas.}
to strike out (też: to blow, to burn, to incinerate, to nettle)
volume_up
polttaa {czas.}
to strike out
to strike out

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "to strike out"

strike rzeczownik
Finnish
to strike czasownik
out rzeczownik
out przymiotnik
out przysłówek
out przyimek
to out czasownik
Finnish

Przykłady użycia - "to strike out" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote.
Meistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
EnglishWe could surely strike out a little more boldly with these directives that affect our future.
Meidän olisikin oltava hieman rohkeampia, kun kyse on omista tulevaisuutta koskevista direktiiveistämme.
EnglishAnd then they strike out across the ocean, down to Kenya.
EnglishFinally, in terms of milk chocolate, the decision to strike out the derogations on milk chocolate has no business in this debate.
Lopuksi totean, että meidän ei tulisi ottaa esille maitosuklaan poikkeuksia koskevaa päätöstä tässä keskustelussa.
EnglishWe have to strike out on new pathways here, even if this will require greater involvement of those who directly profit.
Meidän on löydettävä uusia keinoja ja tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä niiden kanssa, joille siitä on välitöntä hyötyä.
EnglishAt the same time, we must realise that the lorry strike which broke out on the Oresund Bridge in November 2007 did not happen by chance.
Samalla meidän on ymmärrettävä, että Juutinrauman sillalla marraskuussa 2007 puhjennut rekkalakko ei ollut sattumaa.
EnglishI do not know whether an air strike can take out all these weapons, but for us to start again without finishing would be disastrous.
En tiedä, pystyttäisiinkö ilmahyökkäyksessä tuhoamaan kaikki nämä aseet, mutta olisi tuhoisaa, jos aloittaisimme alusta kaiken tämän jälkeen.
EnglishWe must use the only weapon available to us, and if Mr Barnier does not agree to call it an all out strike, then let us call it resistance.
Meidän on turvauduttava ainoaan käytössämme olevaan aseeseen, ja mikäli komission jäsen Barnier ei suostu kutsumaan sitä lakoksi, kutsukaamme sitä vastarinnaksi.
EnglishI trust that the European Parliament will support the line being marked out and strike the right balance between progress and ethical considerations.
Haluan uskoa Euroopan parlamentin hyväksyvän äänestyksessä tämän kohdan, jossa määritellään terve tasapaino edistyksen ja etiikan välillä ja tuetaan sitä.
EnglishWe should strike out in the opposite direction, with less rules and controls, working for more market penetration and rewarding quality.
Sen sijaan on kuljettava päinvastaista tietä, joka merkitsee vähemmän sääntöjä ja valvontaa sekä enemmän markkinavaikutteita, jolloin maksu suoritetaan laadun perusteella.
EnglishA potential conflict has been foreseen between the right to strike and carry out actions on the labour market and the demands for maintaining mobility.
Työmarkkinoilla olevan vapaan lakko-oikeuden sekä toimien suorittamisoikeuden ja liikkuvuuden ylläpitämisen vaatimuksen välillä vallitseva mahdollinen ristiriita on huomattu.
EnglishI voted against these regulations at the first reading and if I thought it could succeed, I would have tabled an amendment to strike out the common position.
Ensimmäisessä käsittelyssä äänestin näitä säännöksiä vastaan ja jos tietäisin, että minulla on onnistumismahdollisuuksia, olisin jättänyt tarkistuksen yhteisen kannan kumoamiseksi.
EnglishIt stands to reason that more time has been taken out to strike the best balance between aid to poor countries and attention to the economic strength of our own.
On aivan selvää, että enemmän aikaa on kulutettu parhaan mahdollisen tasapainon löytämiseen köyhille maille annettavan avun ja oman taloudellisen vahvuutemme huomioimisen välille.
EnglishRecent attacks demonstrate that al-Qa'ida's priority right now is to strike out at the moderate Arab States, which are trying to establish a dialogue and are facilitating the reforms.
Hiljattain tehdyt hyökkäykset osoittavat, että juuri nyt Al-Qaidan tavoitteena on iskeä maltillisiin arabimaihin, jotka pyrkivät käymään vuoropuhelua ja helpottamaan uudistuksia.
EnglishThese workers are sometimes obliged to strike out of self-preservation.
Ei ole paljonkaan järkeä siinä, että vieritetään syy kaikesta, mikä saattaa matkustajia harmittaa, henkilökunnalle, jonka on joskus pakko ryhtyä lakkoon omien etujensa puolustamiseksi.