"strand" - fińskie tłumaczenie

EN

"strand" po fińsku

volume_up
strand {rzecz.}

EN strand
volume_up
{rzeczownik}

strand (też: bank, beach, foreshore, shore)
volume_up
ranta {rzecz.}
strand (też: string, tendon, sinew)
volume_up
jänne {rzecz.}
strand (też: fibre, fibril, filament, string)
volume_up
säie {rzecz.}
strand (też: hair)
volume_up
hius {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "strand":

strand

Przykłady użycia - "strand" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, the external strand of the CFP also has positive aspects for our partners.
YKP:n ulkoinen toiminta tuo kuitenkin myönteisiä näkökulmia myös kumppaneillemme.
EnglishAllow me to add to the debate one further strand that has not received mention.
Haluan lisätä keskusteluun vielä yhden näkökohdan, jota ei ole mainittu.
EnglishThe first strand is promoting security and good governance, which is important.
Ensimmäinen niistä on turvallisuuden ja hyvän hallintotavan edistäminen, mikä on tärkeää.
EnglishLike the rapporteur, we deplore the fact that it has been excluded from strand IIIA.
Esittelijän tavoin pahoittelemme sitä, että ne jätettiin osa-alueen III A ulkopuolelle.
EnglishWhat would Stanley Gibbons have said from the Strand in London if he had still been alive?
Mitä Stanley Gibbons olisi lausunut Lontoon Strandista, jos hän olisi vielä elossa?
EnglishDoes the Commission propose to devote a specific strand of the MEDA programme to immigration?
Aikooko komissio omistaa yhden MEDA-ohjelman budjettikohdista maahanmuutolle?
EnglishFinally, the fourth strand is the role of companies, the social responsibility of companies.
Lopuksi neljäs painopiste on yritysten rooli, yritysten sosiaalinen vastuu.
EnglishThat is a strand of the debate and of the budget to which I am very much looking forward.
Odotan erittäin kiinnostuneena keskustelun ja talousarvion tätä osaa.
EnglishThen the second major strand will be ‘European Voluntary Service’.
Toisen merkittävän osan muodostaa Euroopan nuorten vapaaehtoispalvelu.
EnglishThe objective of sustainable development will underpin the assessment of each strand of that strategy.
Kestävän kehityksen tavoite tukee strategian jokaisen osan arviointia.
EnglishSubject: Specific immigration strand for the MEDA programme
Aihe: MEDA-ohjelmasta erityinen budjettikohta maahanmuutolle
EnglishThe measures eligible for funding listed in Annex II of strand A do also seem encouraging in this respect.
A-ryhmän liitteessä II luetellut tukikelpoiset toimet vaikuttavatkin tässä suhteessa lupaavilta.
EnglishThis would be a further strand of this action plan.
Toinen näkökohta olisi yhteinen ohjelmasuunnittelu, joka sisältyisi myös tähän toimintasuunnitelmaan.
EnglishHowever, this is not a one-strand crisis, unfortunately, and there are other areas that need to be looked at.
Kriisiin ei valitettavasti ollut vain yhtä ainoaa syytä, ja on muitakin aloja, joita on tarkasteltava.
EnglishIn the second strand, we focus on research design and the account taken of gender diversity in research.
Toisen seikan kohdalla keskitymme tutkimussuunnitteluun ja kiinnitämme huomiota tutkimuksen sukupuolieroihin.
EnglishThe draft specifically provides for a reference to cancer under the first and third strand objectives.
Tässä ohjelmaluonnoksessa viitataan syöpään erityisesti ensimmäisen ja kolmannen ryhmän tavoitteiden yhteydessä.
EnglishI would stress the LIFE-NATURE strand in particular.
Korostaisin erityisesti LIFE-LUONTO-rahoitusvälinettä.
EnglishThe first aspect, the first strand, ‘Youth for Europe’, will combine mobility, participation and exchanges.
Ohjelman ensimmäisessä osassa, Nuorten Euroopassa, yhdistetään liikkuvuus, osallistuminen ja nuorisovaihdot.
EnglishThis strand of opinion must be engaged with by us.
Meidän on saatava tämä mielipideryhmittymä puolellemme.
EnglishThe energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
kirjallinen. - (FR) Euroopan talouden elvytyssuunnitelman energia-alaa koskeva osio sisältää joitain silmiinpistäviä ehdotuksia.