EN slide
volume_up
{rzeczownik}

slide
volume_up
slide {rzecz.}
As I create my slide show, you’ll see how each of these areas is used.
As I create my slide show, you’ll see how each of these areas is used.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
And the preview monitor is where you can watch the slide show as you go.
At any time, you can click the Play button in the Preview monitor to preview a transition or your entire slide show.
At any time, you can click the Play button in the Preview monitor to preview a transition or your entire slide show.
slide (też: slippage)
What is that slow slide from democracy to dictatorship?
Mikä on tuo hidas liukuminen demokratiasta diktatuuriin?
Obviously, we cannot agree to all assets located in France being devalued if the downward slide of the euro continues beyond the short term.
On itsestään selvää, ettemme voi hyväksyä sitä, että kaikkien Ranskassa sijaitsevien varojen arvo laskisi, koska euron liukuminen jatkuisi lyhyen aikavälin yli.
slide (też: avalanche, landslide)
slide (też: diaphragm, film, foil, skin)
volume_up
kalvo {rzecz.}
0:55 I have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
0:55 Minulla on yksi kalvo toisesta puolestani, elämästä tietokoneiden parissa.
2:28 (Applause) CA: Next slide -- so who's that?
2:28 CA: Ja -- (Aplodeja) -- seuraava kalvo -- keitä nämä ovat?
A slide like this is not only boring, but it relies too much on the language area of our brain, and causes us to become overwhelmed.
Tällainen kalvo ei ole ainoastaa tylsä, vaan se tukeutuu liikaa aivojemme kielialueeseen ja saa meidät ymmällemme.
slide
slide (też: dive, swoop, rush, plummet)
volume_up
syöksy {rzecz.}
slide (też: glide, skid, glider)
volume_up
liuku {rzecz.}
slide
slide
So they have the slide, and they even have a fireman’s pole.
Heillä on liukumäki, ja jopa palomiesten liukutanko.
Mr President, many people are very nervous about the EU's being a sort of slide or helter-skelter of the kind that children use and on which there is really no stopping once you have started moving.
Arvoisa puhemies, monet kansalaiset pelkäävät, että EU on jonkinlainen lapsia varten rakennettu liukurata, liukumäki, jossa ei oikein voi pysähtyä, kun on lähtenyt liikkeelle.
slide
volume_up
dia {rzecz.}
And the other thing, the other important factor for all these birds, all medium sized fellows, and this includes the next slide as well, which is a bee-eater.
Toinen asia, toinen tärkeä tekijä kaikille näille linnuille, kaikki keskikokoisia kavereita, mukaan lukien seuraavan dia, missä näette mehiläissyöjän.
This slide illustrates the elements of a mycorrhiza. You’re looking at the root of wheat, one of the world’s most important plants.
Tämä dia kuvaa mykoritsan osapuolia. Näette vehnän juuren. Vehnä on maailman tärkeimpiä kasveja.
slide
slide
volume_up
luisto {rzecz.}
slide

Przykłady użycia - "slide" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Napsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
EnglishClick the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Aloita diaesitys valitsemalla valokuvavalikoiman alaosasta Diaesitys-painikkeen.
EnglishUsing the keyboard, type a name for your DVD slide show, and then click Next.
Kirjoita näppäimistöä käyttämällä DVD-diaesityksen nimi ja valitse sitten Seuraava.
EnglishA slide show is a way to view a group of photos one-by-one at full screen.
Diaesityksen avulla ryhmää valokuvia voi katsella yksitellen koko näytön tilassa.
EnglishA slide show is a way to view a group of photos one-by-one at full screen.
Diaesitys on tapa tarkastella kuvaryhmää kuva kerrallaan koko näytön kokoisena.
EnglishYour slide show will be part of the unsaved theme that appears under My Themes.
Diaesitys on osa tallentamatonta teemaa, joka näkyy Omat teemat -kohdassa.
EnglishI believe that we must take very great care not to slide into a one-sided approach.
Meidän on oltava varovaisia, ettemme ajaudu yksipuoliseen lähestymistapaan.
EnglishTo include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
Jos haluat kaikkien kuvien näkyvän diaesityksessä, ala valitse yhtään kuvaa.
EnglishYou can also create a slide show without music by not adding music files.
Voit luoda diaesityksen myös ilman musiikkia jättämällä musiikkitiedostot pois.
EnglishClear the check box for each picture that you want to remove from the slide show.
Valitse niiden kuvien valintaruudut, jotka haluat poistaa diaesityksestä.
EnglishWhen you're finished, on the Review & Edit Slide Show screen, click Create.
Kun olet valmis, valitse Tarkastele ja muokkaa diaesitystä -näytössä Luo.
EnglishIf you want to customize a slide show, see Play video and watch pictures.
Jos haluat mukauttaa diaesitystä, katso Videon toistaminen ja kuvien katseleminen.
EnglishThere are many occasions when a slide show of your digital photos can come in handy.
Digitaalisten valokuvien diaesitykset ovat käteviä monissa eri tilanteissa.
EnglishTo add pictures from other themes to your slide show, do one of the following:
Voit lisätä diaesitykseen kuvia muista teemoista tekemällä jonkin seuraavista toimista:
EnglishYou can view your digital pictures as a full-screen slide show that runs automatically.
Voit katsella digitaalisia kuvia automaattisena diaesityksenä koko näytön tilassa.
EnglishYou can define a slide show group by folder, by date taken, or by tag.
Voit määrittää diaesitysryhmän kansion, kuvauspäivän tai tunnisteen perusteella.
EnglishEntertainment starts here: Record TV shows, copy CDs, and create photo slide shows.
Viihde alkaa tästä: tallenna TV-ohjelmia, kopioi CD-levyjä ja luo valokuvadiaesityksiä.
EnglishOn the Select Disc Format screen, click DVD Slide Show, and then click Next.
Valitse Levyn muodon valinta -näytössä DVD-diaesitys ja valitse Seuraava.
EnglishAdding music to a slide show can greatly enhance it, no matter what the occasion.
Musiikin lisääminen diaesitykseen voi tilanteesta riippumatta parantaa sitä huomattavasti.
EnglishSelect the check box for each picture that you want to include in your slide show.
Valitse niiden kuvien valintaruudut, jotka haluat lisätä diaesitykseen.