"sketchy" - fińskie tłumaczenie

EN

"sketchy" po fińsku

EN sketchy
volume_up
{przymiotnik}

At this stage, it is fairly sketchy and perhaps conservative - with a small 'c' - and not very radical.
Suunnitelma on tässä vaiheessa melko summittainen ja kenties hieman konservatiivinen - en tarkoita nyt konservatiivipuoluetta - eikä kovin vallankumouksellinen.
sketchy

Synonimy (angielski) dla "sketchy":

sketchy

Przykłady użycia - "sketchy" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe 2002 budget guidelines seem too sketchy on the cost of enlargement.
Unionin laajentumiskustannuksia koskevat vuoden 2002 talousarvion suuntaviivat tuntuvat liian varovaisilta.
EnglishMoreover, this information is extremely sketchy, as is apparent from the 18th Structural Funds report.
Lisäksi sen toimittamat tiedot ovat äärimmäisen pintapuolisia, kuten rakennerahastoja koskevasta 18. kertomuksesta ilmenee.
EnglishOn the other hand, I regret that the Commission has limited itself to a sketchy outline of the repercussions of restructuring.
Toisaalta olen pahoillani siitä, että komissio tyytyy esittelemään rakenneuudistuksen jälkiseurauksia.
EnglishYour communication, Mr President of the Commission, is rather sketchy when it comes to the choices that will have to be made to meet emerging needs.
Arvoisa komission puheenjohtaja, tiedonantonne on tarpeiden täyttämiseksi tehtävien valintojen suhteen varsin ylimalkainen.
English   Mr President, in the space of one minute I can only paint a sketchy picture of the rapporteurs’ work, and I apologise to them in advance.
   Arvoisa puhemies, yhdessä minuutissa voin vain laatia hahmotelman esittelijöiden työstä, ja pyydän tätä heiltä anteeksi jo etukäteen.
EnglishTo date we have received a few, still only very sketchy details, including the fact that this will take place in a school with the pupils involved.
Nyt meillä on jonkin verran tietoja, tosin vieläkin hyvin puutteellisia; tiedämme muun muassa, että hanke toteutetaan kouluissa ja että mukana on oppilaita.
EnglishIn the course of many conversations with ordinary citizens, I have repeatedly had the feeling that people only have a sketchy idea and precious little knowledge about this.
Minulla on yhä uudestaan keskustellessani kansalaisten kanssa se tunne, että ihmisiä on tiedotettu siitä vain vähän ja että heillä on siitä vain vähän tietoa.