"ships" - fińskie tłumaczenie

EN

"ships" po fińsku

FI
volume_up
ship {rzecz.}
FI

EN ships
volume_up
{liczba mnoga}

ships (też: vessels)
volume_up
laivat {l.mn.}
The ships that sail the Mediterranean are not the same ships that sail the Atlantic, and vice versa.
Eiväthän Välimerelläkään kulje samat laivat, jotka kulkevat Atlantilla.
It covers such things as aircraft, ships and buildings.
Jälleenvakuutus kattaa esimerkiksi lentokoneet, laivat ja rakennukset.
That is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
Siksi laivat on mukautettava joen mukaan eikä jokia laivojen mukaan.

Synonimy (angielski) dla "ship":

ship

Przykłady użycia - "ships" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
Tiedämme, mitä aluksia voidaan rakentaa ja mitä voidaan tuottaa aluksien lisäksi.
EnglishWithin the European market, 40% of all goods are transported by seagoing ships.
Euroopan markkinoilla 40 prosenttia kaikista tavaroista kuljetetaan merialuksilla.
EnglishThe same things that happened to the Prestige can also happen to double-hull ships.
Kaksoisrungolla varustetuille aluksille voi tapahtua sama kuin Prestigellekin.
EnglishIt concerns the problem ships that have been banned and phased out in Europe.
Se koskee ongelmalaivoja, jotka on kielletty ja poistettu käytöstä Euroopassa.
EnglishFour ships have already left the United States and nine more are to follow.
Neljä alusta on jo lähtenyt Yhdysvalloista ja yhdeksän muuta on lähdössä perään.
EnglishThey just feel that it is wrong that ports should dictate to owners of ships.
Heidän mielestään on vain väärin, että satamat voivat komennella laivanvarustajia.
EnglishI have placed particular emphasis on shipbuilding and maintenance of ships.
Olen antanut erityistä painoarvoa laivanrakennukselle ja alusten kunnossapidolle.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
Toiseksi, kaikkien alusten kansallisuudesta riippumatta on toimitettava jätteensä.
EnglishBeing a seafarer myself, I met a number of people who worked on the ships.
Tutustuin moniin, jotka työskentelivät laivoilla, koska olin itsekin merimies.
EnglishFirstly, we know very well, the shipowners, who have ships in bad condition.
Tiedämme hyvin, että vastuullisia ovat varustamot, joilla on huonokuntoisia laivoja.
EnglishFor example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
Esimerkiksi Bangladesh saa 80-90 prosenttia teräksestään purettavista laivoista.
EnglishIt smuggled security men on board the ships to force the staff to accept this switchover.
Laivoille oli salaa tuotu turvamiehiä pakottamaan henkilöstö hyväksymään vaihto.
EnglishA list is currently circulating of 144 ships that are ready for scrapping in the South.
Parhaillaan kiertää luettelo 144 aluksesta, jotka odottavat romuttamista etelässä.
EnglishIt is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Olen vakaasti sitä mieltä, että aluksille olisi Euroopassa otettava käyttöön enimmäisikä.
EnglishApplication is extended to include all other passenger ships on domestic routes.
Soveltamista laajennetaan myös kaikkiin muihin matkustaja-aluksiin kotimaisilla reiteillä.
EnglishA list must be compiled of seagoing ships that are likely to be scrapped within a few years.
Lähivuosina todennäköisesti romutettavista merialuksista on laadittava luettelo.
EnglishThe requirement that ships discharge their waste in port follows the same elementary logic.
Siinä mielessä on luonnollista velvoittaa alukset luovuttamaan jätteet satamissa.
EnglishCypriot ships and aircraft are still not admitted to Turkey’s territory.
Kyproksen laivoja ja lentokoneita ei edelleenkään päästetä Turkin alueelle.
EnglishThey are powerful ships: one ship' s energy is equivalent to that used by a whole city.
Ne ovat voimakkaita laivoja, yhden laivan energia vastaa kaupungin käyttämää energiaa.
EnglishNot later than by 2015 they should be replaced by much safer double-hull ships.
Viimeistään vuonna 2015 ne on korvattava paljon turvallisemmilla kaksoisrunkoisilla aluksilla.