"shipowner" - fińskie tłumaczenie

EN

"shipowner" po fińsku

EN shipowner
volume_up
{rzeczownik}

shipowner
A French shipowner told me less than ten minutes ago that the Commission hears but does not listen.
Eräs ranskalainen laivanvarustaja sanoi minulle vajaat 10 minuuttia sitten, että komissio kuulee muttei kuuntele.
Any shipowner would, in this way, be able to call upon cheap labour, which would be dangerous for the ports and their environment.
Jokainen laivanvarustaja voisi näin ollen palkata halpaa työvoimaa, mikä olisi vaarallista niin satamille kuin niiden ympäristöllekin.
Shipowners in the port were seen directing the attack by the special forces and several dozen injured people were treated as common criminals, just for defending their basic rights.
Satamassa nähtiin laivanvarustaja johtamassa erityisjoukkojen hyökkäystä.

Przykłady użycia - "shipowner" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSecond, the abolition of the criterion of the shipowner's nationality as a condition of registration.
Toiseksi omistajan kansallisuutta koskevan kriteerin poistaminen laivan rekisteröinnin yhteydessä.
EnglishIn our system, the shipowner licence fees are indeed calculated on the basis of their respective catches.
Meidän järjestelmässämme laivojen omistajien lisenssimaksut lasketaan saadun saaliin perusteella.
EnglishEvery shipowner wants to increase efficiency.
Kaikki varustajat haluavat lisätä tehokkuutta.
EnglishIn addition, it urges the Commission not to withdraw the proposals on the Euros register and the Community shipowner.
Lisäksi komissiota vaaditaan olemaan vetämättä pois Eurosrekisteriä ja eurooppalaisia laivanvarustajia koskevia ehdotuksiaan.
EnglishAll the shipowner has to do is pay a bit of money to the country to get the flag which will allow him to fish with impunity.
Laivanvarustajan tarvitsee vain maksaa vähän rahaa maalle saadakseen lipun, jonka avulla hän voi kalastaa rangaistuksetta.
EnglishEach shipowner continues to have the right to decide and no individual or Member State is being ordered or forced to scrap.
Jokaisella laivanvarustajalla on oikeus päättää asiasta, eikä ketään henkilöä tai mitään jäsenvaltiota määrätä tai pakoteta poistamaan aluksia käytöstä.
EnglishElsewhere in the text the Commission declares that it intends to withdraw its proposals on the Euros register and the Community status of the shipowner which, as you know, this Parliament improved.
Komissio ilmoittaa vetävänsä pois Euros-rekisteriä ja eurooppalaisia laivanvarustajia koskevat ehdotuksensa, joihin parlamentti on tehnyt jo parannuksia.
EnglishThis, of course, is expressed in the form of a greater duty of care - from the shipbuilder to the ship-owner - than has hitherto been the case, and also in concrete sums of money.
Tämä tarkoittaa tietysti suurempaa velvollisuutta toimia huolellisesti - laivan rakentajista laivanvarustajiin - kuin tähän asti ja myös konkreettisten rahasummien kohdalla.
EnglishThe responsibility of each party and, of course, top of the list are the shipowner and the charterer, must be able to be clearly identified and brought to book by the victims.
Mutta vahingoista kärsivien pitää pystyä määrittämään selkeästi jokaisen osapuolen vastuu, ja tietenkin ensi sijassa varustajan ja rahdinantajan, ja kyseenalaistamaan tämä vastuu.