EN shine
volume_up
{rzeczownik}

shine (też: light)
volume_up
valo {rzecz.}
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
Ja niin lankesi valo Euroopan pimeän keskiajan ylle.
shine (też: sheen, luster)
volume_up
loiste {rzecz.}
shine (też: glaze, gloss, lustre, luster)
volume_up
hohde {rzecz.}
shine (też: panoply)
shine
volume_up
paiste {rzecz.}
shine
shine (też: splendor)

Przykłady użycia - "shine" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIndeed the high quality of the Hong Kong civil service continues to shine through.
Hongkongin virkamieskunnan korkea taso näkyy todella edelleenkin.
EnglishPresident-in-Office, six months is barely long enough for an EU President to shine.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puolessa vuodessa EU:n puheenjohtaja tuskin yltää parhaimpaansa.
EnglishAfter 1 May this year, that light will shine even brighter.
Tämän vuoden toukokuun 1. päivän jälkeen tämä suunta näkyy entistäkin selkeämmin.
EnglishThat is the best light that we can shine in the dark corners of the European continent today.
Tämä on tehokkain keino valaista Euroopan mantereen pimeimmät nurkat.
EnglishWe want to shine light into the darkness and we want an end to this war.
Haluamme nähdä valoa pimeydessä, haluamme lopettaa tämän sodan.
EnglishSeventy countries are dealt with in this report, where we shine a light on human rights abuses.
Tässä seitsemääkymmentä valtiota käsittelevässä mietinnössä tuomme esiin ihmisoikeusrikkomuksia.
EnglishMy agency is working closely with Columbia University and others to shine a light on these issues.
Toimistoni tekee läheistä yhteistyötä Columbian yliopiston ja muiden kanssa valaistaakseen näitä ongelmia.
EnglishHistory, I am sure, will correct these errors and omissions and will shine the light of truth on these events.
Olen varma, että historia korjaa nämä virheet ja puutteet ja paljastaa totuuden näistä tapahtumista.
EnglishThe new browser frame makes any website shine.
Uusi selainkehys saa minkä tahansa www-sivuston loistamaan.
EnglishIt is contrary to human nature, which logically should shine forth in a democracy, however inconvenient.
Se on vastoin ihmisluontoa, jota demokratian logiikan mukaan olisi kunnioitettava, oli se kuinka hankalaa tahansa.
EnglishThe new browser makes any website shine.
Uusi selain saa minkä tahansa www-sivuston loistamaan.
English9:51 CA: So you found a way to shine light into what you see as these sort of dark secrets in companies and in government.
9:51 CA: Olette siis löytäneet tavan valaista näitä pimeimpiä löytämiänne hallitusten ja yhtiöiden salaisuuksia.
EnglishWhen you shine light on them, you can see them bubbling.
EnglishWe need to shine a light into the murky waters of carelessness and inactivity, and that is just what Mr García-Margallo is doing here.
Sen täytyy toimia unohtamista ja passiivisuutta vastaan, kuten kollegamme García-Margallo täällä tekee.
EnglishHis only offence, if it can be so called, was to help shine a light into the rotten corners of European politics.
Hänen ainoa rikoksensa, jos sitä voidaan sanoa sellaiseksi, oli auttaa tuomaan valaistusta Euroopan politiikan turmeltuneisiin kolkkiin.
EnglishMr President, after months of misery it looked as though it was going to be possible for a little ray of hope to shine on Kosovo.
Arvoisa puhemies, kuukausia kestäneen synkän ahdingon jälkeen näytti siltä, että pieni valonsäde pääsee hiukan valaisemaan Kosovoa.
EnglishThe Bank did not see a major crisis coming, and it did not exactly shine in terms of its regulation either, which is far from being perfect.
EKP ei nähnyt suuren kriisin tulevan, eikä se varsinaisesti loistanut sen sääntelyssäkään, joka on kaukana täydellisestä.
EnglishI recall a Papal bull from the beginning of the 10th century, which opens with the words: ‘Does the sun not shine equally on all?’
Muistelen erästä 900-luvun alussa laadittua paavin virkakirjelmää, joka alkaa sanoilla: "Eikö aurinko paista yhtä lailla kaikkien yllä?"
EnglishThe recent remarks of Abassi Madani, the lately liberated former leader of the ISF, shine an alarming light on his responsibilities.
Se, mitä hiljattain vapautettu entisen ISF: n johtajan Abassi Madani hiljattain sanoi, selventää ikävällä tavalla hänen vastuutehtäviään.
EnglishBut do you see any irony in the fact that, in order for you to shine that light, you have to, yourself, create secrecy around your sources?
Mutta näetkö ironiaa siinä, että levittääksenne valoa, teidän, ja sinun, täytyy luoda salaisuuksia itsenne ja lähteidenne ympärille?