EN ruling
volume_up
{rzeczownik}

ruling (też: command, dictation, order, behest)
volume_up
käsky {rzecz.}

Przykłady użycia - "ruling" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Mikään kansallinen perustuslakituomioistuin ei voi määrätä yhteisön oikeudesta.
EnglishIf we do not follow the WTO's ruling we will be exposed to costly counter-measures.
Jos emme noudata WTO: n vaatimusta, joudumme alttiiksi kalliille vastatoimille.
EnglishThe European Commission is particularly satisfied with this ruling by the Court.
Euroopan komissio on erityisen tyytyväinen tähän tuomioistuimen päätökseen.
EnglishThis matter has been referred to our legal service and to the President for a ruling.
Asia on siirretty parlamentin oikeudellisen yksikön ja puhemiehen ratkaistavaksi.
EnglishI just need a ruling on that and to know which rule you will be speaking to.
Haluaisin saada tästä asiasta päätöksen ja tietää, mihin sääntöön se perustuu.
EnglishThe Court ruling unambiguously placed the ECB “within the framework of the Community”.
Tuomioistuimen yksimielisen päätöksen mukaan EKP on osa ”yhteisön järjestelmää”.
EnglishThe Caribbean producers have been somewhat perplexed at the ruling of the WTO.
Karibian tuottajat ovat olleet jokseenkin ymmällään WTO: n päätöksen vuoksi.
EnglishThe Council has not yet considered the possible consequences of that ruling.
Neuvosto ei ole vielä tarkastellut mainitun päätöksen mahdollisia seurauksia.
EnglishThe ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber.
Säännöstön mukaan istuntosalissa ei saisi esittää tällaisia mielenilmauksia.
EnglishWe have all been surprised by the extent of the changes required under the WTO ruling.
Olemme kaikki yllättyneitä WTO:n päätöksessä edellytettyjen muutosten laajuudesta.
EnglishIs it possible for the presidency to examine this question and give us a ruling?
Voiko puhemiehistö mahdollisesti tarkastella tätä asiaa ja ilmoittaa meille päätöksensä?
EnglishI am sorry to be a spoilsport, but I wonder whether you could give a ruling.
Olen pahoillani, jos olen ilonpilaaja, mutta mahtaisittekohan ratkaista erään asian.
EnglishThat ruling, as Mr Alvaro said, was a backward step for Community interests.
Kuten jäsen Alvaro sanoi, tämä tuomio oli yhteisön etujen kannalta askel taaksepäin.
EnglishThe ruling stated that the fight against drug use did not pursue any economic goal.
Tuomiossa todetaan, ettei dopingin torjunnalla tavoiteltu mitään taloudellista hyötyä.
EnglishThe ruling has exempted a whole range of existing contracts and payments from suspension.
Tuomiossa kumotaan päätös monien voimassa olevien sopimusten ja maksujen osalta.
EnglishNo ruling has been given on which law should take precedence in such cases.
Eikä ole määrätty, mitä oikeutta näissä tapauksissa pitäisi ensisijaisesti soveltaa.
EnglishHowever, the Court was not entirely negative in its ruling. Far from it.
Tuomioistuin ei kuitenkaan ollut täysin kielteinen tuomiossaan, kaikkea muuta.
EnglishI should like to have your ruling as to whether that counts as 12 roll call votes or not.
Haluaisin teidän päättävän, lasketaanko tämä 12 nimenhuutoäänestykseksi vai ei.
EnglishThe cotton regime was scrapped after a ruling by the European Court of Justice.
Puuvillan tukijärjestelmä romutettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion jälkeen.
EnglishI ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
Mietin, pitäisikö meidän itse asiassa poistaa tiettyjä seikkoja 12 kohdasta.