"rules of the road" - fińskie tłumaczenie

EN

"rules of the road" po fińsku

EN rules of the road
volume_up
{liczba mnoga}

rules of the road
A different culture is linked to a different tradition of rules of the road, where the stronger party was the winning party.
Eri kulttuurissa pätevät eri liikennesäännöt ja tavat, joiden mukaisesti voittajaksi selviytyy aina vahvin.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "rules of the road"

rules rzeczownik
Finnish
to rule czasownik
rule rzeczownik
of przyimek
Finnish
the przedimek/rodzajnik
road rzeczownik
Finnish

Przykłady użycia - "rules of the road" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTomorrow we start on the rules of the road.
Saatte tänään ajokorttinne, ja huomenna aloitamme liikennesäännöistä.
EnglishWe agreed on guarantees and rules of the road for supporting the banks.
Sovimme pankkien tukemisen takeista ja liikennesäännöistä.
EnglishThe existing rules in the road transport sector permit a driving time of 56 hours per week, and even this is not properly respected.
Nykyisen maantieliikennealaa koskevan säätelyn mukaan viikossa saa ajaa 56 tuntia, eikä sitä edes noudateta.
EnglishThis common approach is a step forward as regards imposing penalties on those who do not comply with the rules of the road.
Tämä yhteinen lähestymistapa on edistysaskel seuraamuksien määräämisessä niille, jotka eivät noudata liikennesääntöjä.
EnglishUnfortunately no technology can replace the driver’s fundamental responsibility to drive safely and adhere to the rules of the road.
Valitettavasti minkäänlainen tekniikka ei voi korvata kuljettajan perustavanlaatuista vastuuta ajaa turvallisesti ja noudattaa liikennesääntöjä.
EnglishIn May 2009, the Commission submitted a report analysing the implementation of the social rules relating to road transport in the Member States.
Komissio esitteli toukokuussa 2009 kertomuksen, jossa se analysoi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.
English   What we must do is draw up rules for the road that will apply along the length of the major routes, rather as we have done for air and rail transport.
   Meidän on laadittava tieliikennettä koskevat säännöt, joita sovelletaan kaikilla pääväylillä samaan tapaan kuin olemme tehneet ilma- ja rautatieliikenteessä.
EnglishI believe that increasing European mobility implies both harmonisation of the rules of the road in the Member States and a gradual convergence of traffic offence penalties.
Uskon, että liikenteen lisääntyessä Euroopassa jäsenvaltioiden liikennesääntöjä on yhdenmukaistettava ja liikennerikkomuksista määrättäviä seuraamuksia lähennettävä asteittain.