"ruler" - fińskie tłumaczenie

EN

"ruler" po fińsku

volume_up
ruler {rzecz.}

EN ruler
volume_up
{rzeczownik}

ruler (też: monarch, sovereign, lord)
The current ruler is concentrating all power in his own hands.
Nykyinen hallitsija on keskittänyt kaiken vallan itselleen.
He seemed to have become a moderate ruler, radical only in his aversion to homosexuality.
Hänestä näytti tulleen maltillinen hallitsija, joka oli radikaali ainoastaan vastenmielisenä pitämäänsä homoseksuaalisuutta kohtaan.
Zimbabwe is a lawless, economically impoverished country governed by a dictatorial old ruler who has completely lost contact with reality and with his own people.
Zimbabwe on laiton, taloudellisesti köyhä maa, jota johtaa itsevaltainen vanha hallitsija, joka on menettänyt täysin kosketuksen todellisuuteen ja omaan kansaansa.
ruler (też: rule, straightedge)
volume_up
viivain {rzecz.}
ruler (też: rule)
volume_up
viivoitin {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "ruler":

ruler
English

Przykłady użycia - "ruler" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUse the ruler to check the layout and placement of text in your document.
Viivaimen avulla voi tarkistaa asiakirjan tekstin asettelun ja sijoittelun.
EnglishCredence can no longer be given to the reassurances and declarations of intention given by its ruler.
Vallanpitäjien vakuutteluja ja hyväntahdonjulistuksia ei enää voi uskoa.
EnglishYou can also set tab stops by clicking the location on the ruler where you want to set them.
Voit asettaa sarkainkohtia myös napsauttamalla viivaimen kohtaa, johon haluat asettaa sarkainkohdan.
EnglishThe subjects were not permitted to interfere in the ruler's affairs.
Subjekteilla ei ollut lupaa puuttua hallitsijan asioihin.
EnglishNo ruler should be able to claim that persecution and murder are a matter of internal policy.
Yhdenkään vallanpitäjän ei pidä voida vedota siihen, että karkotus ja murha ovat valtion sisäinen asia.
EnglishThe stability of the ruler of the Islamic Republic of Pakistan both at home and abroad is just for show.
Pakistanin islamilaisen tasavallan vallanpitäjien ulko- ja sisäpoliittinen vakaus on pelkkää teatteria.
EnglishFor years Mugabe was an incredibly moderate ruler.
Mugabe oli vuosikausia hämmästyttävän maltillinen johtaja.
EnglishWith the violence today in Tahrir Square, the last vestige of legitimacy for this ruler in Egypt has been lost.
Tämänpäiväinen väkivalta Tahrir-aukiolla vei kyseiseltä hallitsijalta viimeisetkin oikeutuksen rippeet.
EnglishTo delete tab stops, drag them off the ruler.
Jos haluat poistaa sarkainkohtia, vedä ne pois viivaimelta.
EnglishFrance - and therefore, indirectly, the EU - is working hand in glove with Chad's military ruler, Déby.
Ranska - ja epäsuorasti siis koko EU - tekee tiivistä yhteistyötä Tšadin sotilashallitsijan, presidentti Débyn kanssa.
EnglishAid to an absolute ruler is money wasted.
Yksinvaltiaalle annettava apu on hukkaan heitettyä rahaa.
EnglishDespite all the conflicting reports, the new ruler, Abubakar, has become more willing to undertake democratization.
Kaikista ristiriitaisista tiedoista huolimatta uusi vallanpitäjä, Abubakar, on halukkaampi demokratisoimaan.
EnglishI sincerely hope that the new ruler, General Abubakar, really adheres to the declarations that he has just made.
Toivon kovasti, että uusi vallanpitäjä, kenraali Abubakar, myös todella noudattaa äskettäin antamiaan julkilausumia.
EnglishWe should never give credit to any authoritarian ruler by engaging in formal relations, even if we have done so in the past.
Meidän ei pidä koskaan tunnustaa autoritaarisia johtajia solmimalla virallisia suhteita, vaikka olemme aiemmin tehneet niin.
EnglishHe has become the absolute ruler of this republic, defying the law or misinterpreting it so that he may act in contradiction of fundamental human rights.
Hänestä on tullut tasavallan yksinvaltias, joka uhmaa lainsäädäntöä tai tulkitsee sitä väärin voidakseen toimia perusihmisoikeuksien vastaisesti.
EnglishNepal cannot be allowed to regress to a system whereby the King is undisputed ruler and the rights and lives of his subjects are in the hands of one man.
Nepalin ei voida sallia taantua järjestelmäksi, jossa kuningas on kiistaton vallanpitäjä ja jossa hänen alaistensa oikeudet ja elämä ovat yhden miehen käsissä.
EnglishIt was in this area, in Gniezno, that Emperor Otto III and Cardinal Robert, representing Pope Sylvester II, met with the ruler of Poland, Boleslaw the Brave, in the year 1000.
Juuri tällä alueella, Gnieznossa, keisari Otto III ja paavi Sylvester II:n edustaja kardinaali Robert tapasivat Puolan hallitsijan Boleslaw Urhean vuonna 1000.
EnglishNo ruler, no people can single-handedly cast off the past and build the future; but the European peoples and governments can do so by working all together.
Mikään johtaja, mikään kansa ei voi yksin hylätä menneisyyttä ja rakentaa tulevaisuutta: sen voivat kuitenkin tehdä kansat ja Euroopan hallitukset työskentelemällä kaikki yhdessä.
EnglishAnd there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
Intuitiomme huijaa meitä toistettavasti, ennustettavasti ja johdonmukaisesti. Emmekä voi tehdä sille lähes mitään. Paitsi ottamalla mittanauhan ja mittaamalla.
EnglishSetting up a committee of inquiry was also important as a first step towards winning trust in the face of huge reservations on the part of the people about the new ruler.
Myös tutkintakomission asettaminen oli tärkeä: se on ensimmäinen merkki siitä, että luottamusta voidaan saada aikaan tilanteessa, jossa väestö suhtautuu suurin varauksin uuteen hallitsijaan.