"ruin" - fińskie tłumaczenie

EN

"ruin" po fińsku

volume_up
ruin {rzecz.}

EN ruin
volume_up
{rzeczownik}

ruin (też: degradation)
volume_up
rappio {rzecz.}
ruin (też: wreck)
volume_up
raunio {rzecz.}
ruin
volume_up
turmio {rzecz.}

Przykłady użycia - "ruin" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Valtio on raunioina, sen rikkaudet ryöstetty ja sen kansa on syvästi jakautunut.
EnglishWe suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
Olemme kärsineet satoja vuosia sotaa, monta kertaa tuhoa ja raunioitumista.
EnglishA third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
Kolmasosa verkostosta on romahtamassa, koska kunnossapitoon ei löydy rahaa.
EnglishWe shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Joko muutamme maailmamme kukoistavaksi puutarhaksi tai aiheutamme sen tuhoutumisen.
EnglishTo speed up federalism under these conditions would be the quick road to ruin.
Liittovaltiokehityksen jouduttaminen tässä tilanteessa olisi kiirehtimistä perikatoon.
EnglishThis is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.
Se olisi väärin ja harhaanjohtavaa, ja se tuhoaisi yhteisen tulevaisuutemme.
EnglishIs the French government, by its inaction, trying by any chance to ruin the mixed economy?
Pyrkikö Ranskan hallitus tuhoamaan sekatalousjärjestelmän, koska se ei toiminut?
EnglishIf we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Jos samaa logiikkaa sovellettaisiin muilla aloilla, EU olisi matkalla kohti perikatoa.
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Teillä on oltava varasuunnitelma, vai aiotteko vain odottaa, kunnes olemme perikadossa?
EnglishLet us give Polish shipyards a chance to recover from financial ruin.
Meidän on annettava Puolan telakoille tilaisuus toipua taloudellisesta perikadosta.
EnglishWe might have had you to thank for the ruin of Schneider and of Legrand.
Teitä olisimme voineet kiittää Schneiderin ja Legrandin tuhoutumisesta.
EnglishIf the EU constantly changes the rules, it will perhaps eventually drive every industry to ruin.
Jos EU muuttaa sääntöjä jatkuvasti, se saattaa romuttaa jokaisen teollisuudenalan.
EnglishOld churches and monasteries fall into ruin or are deliberately destroyed.
Vanhat kirkot ja luostarit rapistuvat tai ne on tahallaan tuhottu.
EnglishWe can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
Ei voida enää sietää ihmisiä, jotka tuhoavat elämää rikastumalla huumeiden käyttäjien kustannuksella.
EnglishWorldwide competition in the foodstuffs industry is causing ruin.
Elintarvikealalla on meneillään maailmanlaajuisesti tuhoisa kilpailu.
EnglishWe would in principle be unable to export, and anyway this news in the press would ruin the industry.
Emme periaatteesta voisi viedä lihaa, ja tällaisen tiedon julkistaminen tuhoaisi alan.
EnglishSo the women who do try to escape often face financial ruin.
Naiset, jotka haluavat päästä eteenpäin ovat usein taloudellisesti täysin tyhjin käsin.
EnglishSince then his ill-considered actions have reduced his country's economy to total ruin.
Tämän jälkeen hänen huonosti suunnitellut toimensa ovat ajaneet maan talouden täydelliseen perikatoon.
EnglishHe described institutions in ruin, an economy in dire straits.
Hän kertoi meille raunioituneista instituutioista, taloudesta, joka on perikadon partaalla.
EnglishThis is what you now want to blow out of the water, to call into question in order to ruin Portuguese waters.
Tämän haluatte nyt romuttaa ja kyseenalaistaa tuhotaksenne Portugalin vesialueet.