"rug" - fińskie tłumaczenie

EN

"rug" po fińsku

volume_up
rug {rzecz.}
FI

EN rug
volume_up
{rzeczownik}

rug (też: carpet, runner)
volume_up
matto {rzecz.}
Never underestimate the capacity of the Council Secretariat to pull the rug out from underneath the Commission – they will do it if they get a chance.
Ei pidä koskaan aliarvioida neuvoston sihteeristön kykyä vetää matto komission jalkojen alta – niin käy, jos tilaisuus tulee.
Poor local farmers are thus put out of business, pulling the rug from under the very countries that the GSP is meant to help.
Köyhät paikalliset maanviljelijät joutuvat lopettamaan toimintansa, ja näin vedetään matto niiden valtioiden alta, joita yleisellä tullietuusjärjestelmällä pyritään auttamaan.
We are now pulling the rug from under them on the pretext that it might be more lucrative to surf the rosé market using red and white.
Nyt heiltä vedetään matto alta sillä verukkeella, että roséviinimarkkinoilla liikkuminen on tuottavampaa, kun viini valmistetaan sekoittamalla puna- ja valkoviiniä.

Synonimy (angielski) dla "rug":

rug

Przykłady użycia - "rug" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDisasters like these pull the economic rug from under people's feet.
Tämänkaltaiset onnettomuudet horjuttavat pahoin kansalaisten taloudellista asemaa.
EnglishThe directive strikes me, though, as something of a patchwork rug.
Direktiivi vaikuttaa minusta kuitenkin jonkinlaiselta tilkkupeitolta.
EnglishParliament started out a tiger, but ended up a bedside rug.
Parlamentti aloitti kuin tiikeri mutta päätyi pelkäksi pehmoleluksi.
EnglishOne example is the rugmark label, supposedly a model of social regulation in rug production.
Yksi esimerkki on Rugmark -merkintä, joka on mallina mattojen tuotannon sosiaalisesta järjestämisestä.
EnglishA strategic information campaign is needed in order to pull the rug out from under these profiteers.
Tarvitaan strategista tiedotuskampanjaa, jotta estetään näiden hyödyntavoittelijoiden toiminta.
EnglishHe slipped on a rug on tiles and crashed through a patio door which did not have strengthened glass.
Hän liukastui tiilien päälle levitetyllä matolla ja rysähti läpi terassin ovesta, jossa ei ollut vahvistettua lasia.
EnglishI am sure that, with this strategy, the European Union will be able to pull the rug out from under the terrorists' feet.
Olen varma, että tällä strategialla Euroopan unioni pystyy vetämään maton terroristien jalkojen alta.
EnglishThus we are in the process of pulling the rug out from under our own feet by the way we are currently using our soils.
Siksi tapa, jolla käytämme maata tällä hetkellä, on kuin vetäisimme maton jalkojemme alta. EU:n ehdotus oli hyvä.
EnglishThe solution is to provide more development aid in order to pull the rug from under the feet of some of the jihadist recruits.
Ratkaisu on toimittaa enemmän kehitysapua, jotta viedään pohja joidenkin jihad-alokkaiden rekrytoinnilta.
EnglishWe took off like a tiger, and the Commission's truly lamentable paper has turned our tiger into a rug.
Kävimme tämän asian kimppuun tiikerin tavoin, mutta nyt komissio on päätynyt tällä todella surkealla paperillaan pelkäksi kynnysmatoksi.
EnglishThe network resembles the parts of a rag rug.
Englishto sweep something under the rug
EnglishMy view is that you may well have leapt out with the fury of a lion, but you have ended up as the Council’s bedside rug.
Olen sitä mieltä, että voi hyvin olla, että olette raivonneet kuin leijona, mutta loppujen lopuksi olette päätyneet matoksi neuvoston vuoteen viereen.
EnglishTo pull the rug from under Hans Blix's feet and resort to war now, would be incomprehensible to moderate opinion around the world.
Maton vetäminen Hans Blixin jalkojen alta ja sotatoimien aloittaminen nyt olisi käsittämätön ja koko maailman yleisen mielipiteen vastainen teko.
EnglishInstead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
Sen sijaan Kiinan hallitus tuntuu määrätietoisesti päättäneen lakaista ihmisoikeusloukkaukset maton alle pidättäessään aktivisteja ja mielenosoittajia.
EnglishWe need a recruitment directive, not in order to pull the rug out from under the recruitment companies but in order to create a framework.
Tarvitsemme työntekijöiden palkkaamista koskevan direktiivin, emme vetääksemme maton henkilövuokrausyhtiöiden alta vaan yleisten puitteiden luomiseksi.
EnglishThus our message should be to encourage Romania to intensify its efforts, not to try to pull the rug from underneath its feet at this crucial moment.
Siksi meidän pitäisi viestiä, että Romaniaa on kannustettava tehostamaan toimiaan sen sijaan, että sen alta yritetään vetäistä mattoa tällä ratkaisevalla hetkellä.
EnglishRather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet.
Sen sijaan, että EU:lla olisi edes jonkinlainen myönteinen vaikutus vaalipiirini asukkaisiin, EU sivuuttaa Walesin kansan, jos se päättää vetää maton jalkojemme alta.
EnglishWe cannot be the lead market and possess an 80% share of global trade in premium cars and yet pull the rug from under our own feet in this very part of the market.
Emme voi olla markkinajohtajia ja hallita 80 prosentin osuutta korkealuokkaisten autojen maailmankaupasta ja sitten vetää mattoa omien jalkojemme alta juuri tällä osalla markkinoita.
EnglishThirdly, I think it is cynical of rich countries - including Germany - to encourage a brain drain from developing countries, thereby pulling the rug out from under a self-perpetuating upswing.
Kolmanneksi, minusta on kyynistä, että rikkaat valtiot - myös Saksa - houkuttelevat älymystön pois kehitysmaista ja riistävät niiltä näin pohjan itsenäiseltä kehitykseltä.