"ringing" - fińskie tłumaczenie

EN

"ringing" po fińsku

volume_up
ring {rzecz.}

EN ringing
volume_up
{rzeczownik}

ringing
ringing
volume_up
pirinä {rzecz.}

Przykłady użycia - "ringing" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey put 16 people inside a brain scanner and showed them videos of ringing iPhones.
Aivojen kerroskuvauksessa 16 ihmiselle näytettiin videoita iPhonella soittamisesta.
EnglishThe precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Säästöjen verotuksen alaa koskevan ennakkotapauksen pitäisi saada hälytyskellot soimaan.
EnglishThe fact is that, apart from the ringing declarations, there is no movement at all on Europol.
Mutta tosiasia on, että Europolista ei tule muuta kuin suuriäänisiä julistuksia.
EnglishTo quote, 'They are ringing the bells now; very soon they will be wringing their hands.'
Voin siteerata, "he soittavat nyt kelloja, kohta he vääntelevät käsiään."
EnglishAnd yet, the words spoken by the King of Spain this morning are still ringing in my ears.
Korviini jäivät kuitenkin kaikumaan vielä Espanjan kuninkaan aamupäivällä lausumat sanat.
English(LT) Madam President, together with the rapporteur I join in loudly ringing the warning bells.
(LT) Arvoisa puhemies, esittelijän tavoin haluan antaa vakavan varoituksen.
EnglishThe annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
Jäsenvaltiomme köyhyyttä tutkivien vuosittaisten raporttien pitäisi saada hälytyskellomme soimaan.
EnglishThis is why church bells have been ringing at midday in Christendom for over five hundred years.
Tämän vuoksi kristikunnassa on soitettu kirkonkelloja keskipäivällä yli 500 vuoden ajan.
EnglishThe labelling of GMOs should already be ringing alarm bells.
Jo GMO:iden merkitsemisen olisi pitänyt toimia meille hälytysmerkkinä.
EnglishHardly a ringing endorsement for the Lisbon Treaty.
Tätä on vaikea pitää selvänä tuen osoituksena Lissabonin sopimukselle.
EnglishAll the alarm bells are ringing, so we must act on time, in the short term and in a targeted manner.
Kaikki hälytyskellot soivat, joten meidän on toteutettava ajoissa kohdennettuja lyhyen aikavälin toimia.
EnglishAlarm bells are ringing and they cannot be ignored.
Hälytyskellot soivat, ja niitä ei voida olla ottamatta huomioon.
EnglishThe warning bell is ringing on the DDA.
Dohan kehitysohjelmassa alkavat kriittiset hetket olla käsillä.
EnglishTomorrow we must give this report a ringing endorsement, but we must also ensure that we do not tie our hands.
Meidän on annettava tälle mietinnölle huomenna selvä tukemme mutta myös varmistettava, ettemme sido käsiämme.
EnglishThe numbers alone should set our alarm bells ringing.
Hälyttävien lukujen pitäisi hätkähdyttää meitä.
EnglishSo I urge you to support the entire resolution and, in particular, to give ringing endorsement to paragraph 8.
Niinpä pyydän teitä kannattamaan koko päätöslauselmaa ja erityisesti antamaan raikuvan hyväksynnän 8 kohdalle.
EnglishThis report, though, sets alarm bells ringing.
Tämä mietintö on kuitenkin hälytysmerkki.
EnglishAlarm bells are ringing everywhere, but that is no reason to simply announce that disaster is looming and cannot be averted.
Tilanne on hälyttävä kaikkialla, mutta se ei ole mikään syy todeta katastrofin uhkaavan ja olevan pysäyttämätön.
EnglishThe latest UMTS auction in Great Britain, where prices soared sky high, will, in any case, set the alarm bells ringing.
Ainakin Iso-Britannian tähtitieteellisiin puntamääriin noussut viimeisin UMTS-huutokauppa panee hälytyskellot soimaan.
EnglishOn the basis of the length of time between ringing the bell and voting I think we all need the gym.
Kun otetaan huomioon sen ajan pituus, joka on summerinsoiton ja äänestyksen välillä, luulen, että meidän kaikkien on mentävä kuntosalille.