"rigorous" - fińskie tłumaczenie

EN

"rigorous" po fińsku

volume_up
rigor {rzecz.}

EN rigorous
volume_up
{przymiotnik}

rigorous (też: arduous, austere, bad, dour)
volume_up
ankara {przym.}
We then make models of incorporating these ideas and begin rigorous testing.
Sen jälkeen teemme malleja, joissa yhdistämme nämä ajatukset, ja aloitamme ankaran testaamisen.
We then made models that incorporated the ideas and began rigorous testing.
Sen jälkeen teemme malleja, joissa yhdistämme nämä ajatukset, ja aloitamme ankaran testaamisen.
If we have to choose between being very strict and rigorous or being more generous, I would err on the side of being more generous.
Jos on valittava, onko hyvin tiukka ja ankara vai anteliaampi, kallistuisin olemaan anteliaampi.
rigorous

Synonimy (angielski) dla "rigorous":

rigorous
rigor

Przykłady użycia - "rigorous" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe inspection of inspectors, or classification societies, will be much more rigorous.
Tarkastajien tai luokituslaitosten valvonta on tulevaisuudessa paljon tiukempaa.
EnglishAre the controls on citizens at the internal borders unnecessarily rigorous?
Ovatko kansalaisille tehtävät tarkastukset sisärajoilla tarpeettoman tiukkoja?
EnglishIt was better because it was more rigorous, more transparent and more rational.
Se oli parempi, koska se oli täsmällisempi, avoimempi ja järkiperäisempi.
EnglishSiemens is the subject of a rigorous investigation, but no one looks at the US.
Siemensin tapausta tutkitaan tarkasti, mutta kukaan ei kiinnitä huomiota Yhdysvaltoihin.
EnglishIt is crucial that there is rigorous monitoring, from the farm to the consumer' s table.
Huolellinen valvonta on välttämätöntä maatiloilta aina kuluttajan pöytään asti.
EnglishWe continue to carry out rigorous reporting and benchmarking of the activities.
Teemme edelleen jäsenvaltioiden toimista säännöllisiä kertomuksia ja vertailuanalyysejä.
EnglishThe rapporteur proposes the rigorous separation of traditional and GMO crops.
Esittelijä ehdottaa tavanomaisten ja muuntogeenisten viljelykasvien tiukkaa erottelua.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Toistan: vaadimme avoimuutta ja haluamme selkeää ja ankaraa lainsäädäntöä.
EnglishOur Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Parlamentilta vaaditaan siten entistä suurempaa jämäkkyyttä ja näkyvyyttä.
EnglishThe rigorous work on the details takes place here in the European Parliament.
Yksityiskohtien parissa tehtävä kova työ tapahtuu Euroopan parlamentissa.
EnglishThis approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
Tämä on nähdäkseni oikeudenmukainen ja oikeudellisesti juuri oikea menettelytapa.
EnglishWe were expecting tough, rigorous negotiation, but we lost our partners along the way.
Odotimme kovia ja ankaria neuvotteluja, mutta kumppanit katosivat matkalla.
EnglishThe use of public funds must be dealt with in a balanced and extremely rigorous way.
Julkisia varoja pitää käyttää tasapainoisesti ja erittäin kurinalaisesti.
EnglishThese investigations must be very rigorous and must be reported back to us.
Tutkimusten on oltava hyvin kurinalaisia ja niistä on raportoitava meille.
EnglishPlants that cannot meet rigorous international standards should be decommissioned.
Voimalat, jotka eivät täytä tiukkoja kansainvälisiä vaatimuksia, pitäisi poistaa käytöstä.
EnglishThis can only be achieved by greater and more rigorous application of the SME definition.
Tämä on mahdollista vain käyttämällä pk-yritysten määritelmää enemmän ja tarkemmin.
EnglishI believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
Olen sitä mieltä, että jos olemme erityisen tiukkoja, mitkään laskelmat eivät ole oikeita.
EnglishThe problem with EU sanctions has been their lack of rigorous enforcement.
EU:n pakotteiden ongelma on ollut se, ettei niiden noudattamista ole valvottu tarkasti.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
Meidän on joka tapauksessa oltava tiettyjen asioiden osalta todella tarkkana.
EnglishThat report will, as always, be rigorous, objective and uncompromising.
Kertomuksesta tulee tuttuun tapaan täsmällinen, objektiivinen ja tinkimätön.