"renovation" - fińskie tłumaczenie

EN

"renovation" po fińsku

EN renovation
volume_up
{rzeczownik}

renovation
In fact, renovation of houses of extremely poor quality might result in a waste of public resources.
Erittäin heikkolaatuisten talojen peruskorjaus voi itse asiassa johtaa julkisten varojen tuhlaamiseen.
The average cost of renovation is 580 000 Slovak crowns for one prefab house and approximately EUR 17 000 for one flat.
Yhden elementtitalon peruskorjaus maksaa keskimäärin 580 000 Slovakian korunaa ja yhden asunnon peruskorjaus noin 17 000 euroa.
Under the proposed amendment, both the renovation of existing housing and the construction of new houses are eligible.
Ehdotetun asetusmuutoksen mukaan tukikelpoisia toimia ovat sekä olemassa olevan asuntokannan peruskorjaus että uusien talojen rakentaminen.
renovation
volume_up
saneeraus {rzecz.}
renovation
volume_up
remontti {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "renovation":

renovation

Przykłady użycia - "renovation" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Romania 1.4 million flats urgently require investment for renovation.
Romaniassa 1,4 miljoonaa asuntoa tarvitsee investointeja uudistamista varten.
EnglishThe global economy is in need of complete renovation and the keyword is transparency.
Maailmantalous kaipaa kokonaisremonttia ja avainsana on läpinäkyvyys.
EnglishWe therefore demand that 'Power 8', described as a renovation programme, be withdrawn.
Siksi vaadimme, että uudistusohjelmaksi kuvattu Power 8 lakkautetaan.
EnglishIndeed, there are numerous examples of urban renovation projects.
Kaupunkialueilla toteutetuista peruskorjaushankkeista on lukuisia esimerkkejä.
EnglishWe cannot allow this to carry on and we must continue to support the renovation of the fleet.
Tämä ei voi jatkua, ja meidän on jatkossakin tuettava alusten uudistamista.
EnglishFor example, the renovation of buildings and shops and certain urban areas is being mentioned.
On mainittu esimerkiksi rakennusten, alueiden ja kaupunginosien korjaaminen.
EnglishSecondly, the arrangements for managing the renovation of the Berlaymont were also delayed.
Toiseksi Berlaymont-rakennuksen kunnostustyöt ovat myös olleet myöhässä.
EnglishThere is also, however, one exemption for which we would argue, and it relates to renovation loans.
On kuitenkin yksi poikkeus, jota haluamme vaatia. Se liittyy remonttilainoihin.
EnglishPrefab houses are the main urban renovation problem in the new EU Member States.
Elementtitalot ovat keskeisin kaupunkien uudistamiseen liittyvä ongelma EU:n uusissa jäsenvaltioissa.
EnglishAfter thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
Rakennus kunnostetaan läpikotaisin, ja siihen sijoitetaan EKP:n yleisötilat.
EnglishWe need guidelines for the renovation of existing buildings.
Tarvitsemme suuntaviivat olemassa olevien rakennusten peruskorjaamista varten.
EnglishThe infrastructures are very weak; key industries are in need of complete modernisation and renovation.
Rakenteet ovat heikkoja; avainteollisuus kaipaa täydellistä uudistusta.
EnglishThe VAT reduction on renovation should be promoted by governments.
Hallitusten olisi edistettävä remontoinnin ALV-vähennyksiä.
EnglishThis is why these cities fall into disrepair and are unable to carry out the necessary renovation works.
Näin ollen kaupungit rappeutuvat eikä niissä pystytä toteuttamaan tarpeellisia uudistuksia.
EnglishThe renovation work has been going on for years at this school, and the asbestos problems are a familiar tale too.
Koulun peruskorjaustyöt ovat kestäneet vuosia. Myös asbestiongelmat tunnetaan.
EnglishIn fact, the capacity is distorted by giving subsidies for modernisation and renovation.
Tukien myöntäminen laivaston nykyaikaistamiseen ja uudistamiseen vaikuttaa sitä paitsi kapasiteettiin häiritsevästi.
EnglishThese texts also stipulate that energy saving must be a fundamental element in the renovation of buildings.
Näissä teksteissä säädetään myös, että energiansäästön on oltava tärkeä osa rakennusten korjaamista.
EnglishRenovation is not mentioned on the Dutch list.
Korjausrakentaminen ei ole Alankomaiden toivomuslistalla.
EnglishThe lack of funding is a major obstacle to the renovation of buildings in the residential and SME sectors.
Rahoituksen puute vaikeuttaa merkittävästi rakennuksien kunnostamista asuinrakennuksien ja pk-yrityksien alalla.
English- public aid for fleet renovation should be available until the end of 2006 instead of December 2004;
– julkisia tukia laivaston uudistamiseen on voitava myöntää vuoden 2006 loppuun eikä vain vuoden 2004 joulukuuhun asti