"removable" - fińskie tłumaczenie

EN

"removable" po fińsku

EN removable
volume_up
{przymiotnik}

removable

Synonimy (angielski) dla "removable":

removable

Przykłady użycia - "removable" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(Cameras and most other removable devices are usually connected to a USB port.)
(Kamerat ja useimmat muut siirrettävät laitteet kytketään yleensä USB-porttiin.)
EnglishPlug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Aseta tietokoneeseen siirrettävä tietoväline, johon haluat tallentaa varmenteen.
EnglishRemovable storage devices such as USB flash drives can also become fragmented.
Siirrettävät tallennuslaitteet, kuten USB-muistitikut voivat myös pirstoutua.
EnglishClick the Browse button to select your removable media, and then click OK.
Valitse siirrettävä tietovälineesi valitsemalla Selaa ja valitse sitten OK.
EnglishInsert the removable media that contains your recovery certificate.
Aseta tietokoneeseen siirrettävä tietoväline, joka sisältää palautusvarmenteen.
EnglishInsert the removable media that your certificate and key are saved on.
Aseta tietokoneeseen siirrettävä tietoväline, johon varmenne ja avain on tallennettu.
EnglishPlug the removable device (such as a USB flash drive) into the USB port on your computer.
Kytke siirrettävä laite (kuten USB-muistitikku) tietokoneen USB-porttiin.
EnglishCDs and DVDs use formats that are different from hard disks and removable storage devices.
CD- ja DVD-levyjen muoto poikkeaa kiintolevyistä ja siirrettävistä tallennuslaitteista.
EnglishYou can also use a CD, DVD, or other removable media.
Voit myös käyttää CD- tai DVD-levyjä tai muita siirrettäviä tallennusvälineitä.
EnglishClick Reset password, and then insert your password reset disk (or other removable media).
Valitse Vaihda salasana ja aseta salasanan alustuslevyke (tai muu siirrettävä tietoväline) asemaan.
EnglishSome data cards might not have physically identifiable or removable SIMs.
Joissakin yhteyskorteissa ei ehkä ole fyysisesti tunnistettavissa olevia tai irrotettavia SIM-kortteja.
EnglishPaste the contacts to a network share or removable media, or burn them to a disc.
Liitä yhteystiedot jaettuun verkkoresurssiin tai irrotettavaan tietovälineeseen tai polta ne CD- tai DVD-levylle.
EnglishOn removable media, such as a USB flash drive, SD card, microSD card, CD or DVD
Siirrettävässä tietovälineessä, kuten USB-muistitikussa, SD-kortilla, microSD-kortilla, CD-levyllä tai DVD-levyllä
EnglishTo complete these steps, you'll need removable media such as a USB flash drive or floppy disk.
Tarvitset näiden toimien toteuttamiseen siirrettävän tietovälineen, kuten USB-muistitikun tai CD-levyn.
EnglishOn removable media (such as a CD or DVD), or a network-attached storage (NAS) device
Kyllä, jos verkkosijainti on indeksoitu tai kansio on käytettävissä offline-tilassa. (Katso seuraavaa kysymystä.)
EnglishWhen prompted to insert the removable media, click OK.
Kun siirrettävä tietoväline kehotetaan asettamaan, valitse OK.
EnglishWe recommend that you export certificates to removable media, such as a floppy disk or USB flash drive.
On suositeltavaa viedä varmenteet siirrettävään tietovälineeseen, kuten levykkeeseen taiUSB-muistitikkuun.
EnglishUse this option to scan the contents of removable drives, such as USB flash drives.
Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat tarkistaa siirrettävien asemien sisällön. Esimerkiksi USB-muistitikku on siirrettävä asema.
EnglishIf you have video files in addition to pictures on your removable device, they'll be imported to the My Pictures folder.
Jos siirrettävällä laitteella on kuvien lisäksi videotiedostoja, ne tuodaan Kuvat-kansioon.
EnglishWe recommend storing your recovery certificate on removable media such as a CD or USB flash drive.
Palautusvarmenne on suositeltavaa tallentaa siirrettävään tietovälineeseen, kuten CD-levylle tai USB-muistitikkuun.