"presumption" - fińskie tłumaczenie

EN

"presumption" po fińsku

EN presumption
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
oletus {rzecz.}
The result, as we can see today, would be suspicion of incompetence, presumption of illegitimacy and tension between political families.
Tuloksena, kuten näemme tänään, olisivat epäilys epäpätevyydestä, oletus legitiimiyden puutteesta ja jännite poliittisten ryhmien välillä.
Again as regards the reversal of the burden of proof, something which is recognised in international, fundamental law, the presumption of innocence is essential.
Ja mitä tulee todistustaakan kääntämiseen, kansainvälisessä perusoikeudessa tunnustettu syyttömyyden oletus on oleellinen asia.
We know that the principle of herb and spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product individually is contentious.
Tiedämme, että periaate, jonka mukaan yrttien ja mausteiden tuottajien on kumottava oletus jokaisen tuotteen haitallisuudesta yksittäin, on ristiriitainen.
We would not go further than allowing for the rebuttal of a presumption of conformity.
Emme halua mennä pidemmälle kuin mahdollisuuteen todistaa, ettei ex tunc -olettamus yhdenmukaisuudesta pidä paikkaansa.
presumption (też: hypothesis, conjecture)
volume_up
otaksuma {rzecz.}
There seems to be a presumption inherent in the question which I am not in a position to echo in my response.
Kysymykseen näyttää sisältyvän otaksuma, jota en voi toistaa vastauksessani.

Synonimy (angielski) dla "presumption":

presumption

Przykłady użycia - "presumption" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
Se myös halveksii syyttömyysolettamaa ja ihmisten oikeutta puolustaa itseään.
EnglishToo much presumption can sometimes lead to conflicts which cause imbalances.
Liiallinen omahyväisyys voi toisinaan johtaa epätasapainoa aiheuttaviin konflikteihin.
EnglishIn its inquiries no sufficient presumption of fraud could be established.
Sen tutkimuksissa ei pystytty toteamaan, että olisi riittävää syytä epäillä petosta.
EnglishThere is always the presumption of innocence and the right to a defence.
Henkilö on aina syytön, kunnes toisin todistetaan, ja hänellä on oikeus puolustukseen.
EnglishA sufficient presumption of fraud has to be established and this is the task of UCLAF.
On oltava riittävä syy epäillä petosta, ja UCLAFin tehtävä on todeta se.
EnglishParents buying toys this Christmas have a presumption of safety.
Vanhemmat, jotka ostavat leluja tänä jouluna, olettavat niiden olevan turvallisia.
EnglishIn that way, the whole principle of presumption of innocence goes straight out the window!
Näinhän me heitämme koko lähtökohtaisen viattomuuden periaatteen suoraan ikkunasta ulos!
EnglishThe initial presumption must always, in my view, be against legislating.
Ensiolettamuksena on mielestäni aina oltava, ettei sääntelyä tarvita.
EnglishBut the rule of law has to prevail and we must respect the presumption of innocence.
Tässä mielessä oikeuden perusperiaatteita on siis kunnioitettava, ja siten syyttömyyden olettamusta.
EnglishOtherwise, our policies run the risk of violating the principle of the presumption of innocence.
Muutoin saatamme politiikallamme rikkoa syyttömyysolettaman periaatetta.
EnglishThe right to the presumption of innocence must apply in this case.
Oikeutta syyttömyysolettamaan on sovellettava myös tässä tapauksessa.
EnglishThis is a violation of Article 6(2) of the ECHR on presumption of innocence.
Näin on loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa määriteltyä syyttömyysolettamaa.
EnglishBut we will treat everyone on the presumption of innocence until there is clear evidence to the contrary.
Kaikkia pidetään kuitenkin syyttöminä niin kauan kuin päinvastaisesta on selkeää näyttöä.
EnglishThis, then, is hypocrisy, self-interest and presumption.
Tämä on siis pelkkää tekopyhyyttä ja itsekkyyttä ja ylimielisyyttä.
EnglishThere appears to be the presumption that it is also possible to trick one’s way into membership of the European Union.
Ilmeisesti oletetaan, että Euroopan unionin jäseneksi voidaan päästä myös keinottelemalla.
EnglishShould it not be recommended to every Member State to use the presumption of consent system?
Eikö jokaisen jäsenvaltion olisi suositeltavaa käyttää järjestelmää, joka perustuu suostumusta koskevaan oletukseen?
EnglishImplicit in this report are western cultural values which make a presumption against the rights of women in Islam.
Mietintöön kätkeytyy länsimaisia kulttuuriarvoja, joissa oletetaan islamin vastustavan naisten oikeuksia.
EnglishI also see the presumption of guilt of terrorism for any person going through a security check.
Mielestäni kyse on myös siitä, että kenen tahansa turvatarkastuksen läpi kulkevan voidaan olettaa olevan syyllinen terrorismiin.
EnglishWe cannot accept the Liberal Group's presumption to the right to monopolise the principle of non-discrimination.
Emme voi hyväksyä sitä, että liberaaliryhmä olettaa voivansa monopolisoida syrjimättömyysperiaatteen itselleen.
EnglishAs for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further.
Parlamentti pitää liiaksi kiinni syyttömyysolettamasta, joten en voi kommentoida näitä asioita tarkemmin.