"prestigious" - fińskie tłumaczenie

EN

"prestigious" po fińsku

EN prestigious
volume_up
{przymiotnik}

prestigious (też: authoritative)
A prestigious guest, such as President Bush, or more recently, President Putin, may well, then, prove to be the answer.
Arvovaltainen vieras saattaa tällöin hyvinkin olla ratkaisu, kuten presidentti Bush tai tuoreempi vieras presidentti Putin.
I am pleased that the European Parliament representation is also a prestigious one, as the former President of Portugal will be representing it.
Olen iloinen siitä, että myös Euroopan parlamentin edustus on hyvin arvovaltainen, kun Portugalin entinen presidentti edustaa Euroopan parlamenttia.
Next week we have a very prestigious meeting in Brussels where we anticipate between 800 and 1, 000 unemployed people attending our Parliament in Brussels.
Ensi viikolla meillä on Brysselissä erittäin arvovaltainen kokous, ja odotamme 800-1000 työttömän saapuvan parlamenttiimme Brysseliin.
prestigious (też: celebrated, fabled, famed, illustrious)
volume_up
maineikas {przym.}
prestigious (też: reputable, of good repute)
volume_up
hyvämaineinen {przym.}
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
Siksi arvostettu ja hyvämaineinen elintarvikeviranomainen on tarpeellinen.

Synonimy (angielski) dla "prestigious":

prestigious

Przykłady użycia - "prestigious" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
Te varmasti tunnette tämän lauseen, jota edellinen arvostettu johtajanne käytti.
EnglishIt is undoubtedly, as Mr Tannock has said, a great country with a prestigious past.
Kuten jäsen Tannock totesi, Iran on kiistatta suuri valtio, jolla on kunniakas menneisyys.
EnglishThere are prestigious sports that have evolved from violent practices.
Monet arvostetut urheilulajit ovat kehittyneet väkivaltaisista käytännöistä.
EnglishThere is a prestigious building here but no high-speed rail service.
Täällä on hieno rakennus mutta ei nopeaa junayhteyttä.
EnglishI am humbled to receive this prestigious 2005 Sakharov Prize alongside this distinguished group of people.
Otan nöyrästi vastaan vuoden 2005 arvostetun Saharov-palkinnon ansioituneiden ihmisten rinnalla.
EnglishHowever, some of our most prestigious industrial companies have not understood what we are doing.
Jotkin arvovaltaisimmista teollisuusyrityksistämme eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet, mitä olemme tekemässä.
EnglishI hope that it will acquire a prestigious chairman.
Toivon, että työryhmä saa arvovaltaisen puheenjohtajan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, environmental protection is a prestigious field of politics, and rightly so.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ympäristönsuojelu on aivan oikeutetusti tärkeä politiikan ala.
EnglishChanging the European Heritage Label into an EU initiative will help make it more credible, visible and prestigious.
Euroopan kulttuuriperintötunnuksen muuttaminen EU:n aloitteeksi lisää tunnuksen uskottavuutta, näkyvyyttä ja arvostusta.
EnglishWherever I go, whatever I do, I have always felt the honour and responsibility of acting on behalf of this prestigious Chamber.
Olen aina ja kaikkialla pitänyt kunnia-asiana ja velvollisuutenani toimia tämän arvovaltaisen parlamentin nimissä.
EnglishThe seat in Strasbourg, which is of course a magnificent city, could be used for other prestigious purposes within the EU's activities.
Ihastuttavassa Strasbourgissa sijaitsevaa toimipaikkaa voitaisiin käyttää EU:n toiminnassa muihin arvokkaisiin tarkoituksiin.
EnglishASEAN's credibility will only be damaged if Burma is offered membership of this prestigious South-East Asian club in the near future.
ASEANin uskottavuus vain kärsii, jos Burmalle tarjotaan lähitulevaisuudessa jäsenyyttä tässä arvovaltaisessa Kaakkois-Aasian liitossa.
EnglishBecause of the limited number of universities and lecturers, we are seeing units of prestigious American universities being set up.
Koska mailla on rajoitettu määrä yliopistoja ja luennoitsijoita, arvostetut yhdysvaltalaiset yliopistot ovat perustaneet niihin yksiköitä.
EnglishPresident Niyazov has spared neither cost nor effort to glorify his own persona in the form of prestigious constructions.
Presidentti Nijazov ei säästä kustannuksissa eikä ponnisteluissa pystytettäessä komeita rakennelmia hänen persoonansa ylistämiseksi.
EnglishMadam President, given the tug-of-war about the location of the European Food Safety Authority, it appears to be a highly prestigious matter.
Arvoisa puhemies, Euroopan elintarvikeviranomainen tuntuu olevan todellinen arvovaltakysymys, koska sen sijaintipaikasta käydään köydenvetoa.
EnglishWe are surprised, in particular, that the voices of prestigious independent intellectual, religious and political figures should have been so discreet.
Meitä kummastuttaa nimenomaan, että intellektuellien, kirkonmiesten ja riippumattomien poliitikkojen arvostamat äänet ovat vaienneet liiaksi.
EnglishWe believe that his nomination is a success for Italy, which he will be able to represent at a high level in one of the most prestigious European institutions.
Hänen nimittämisensä on menestys Italian kannalta, jota hän edustaa korkealla tasolla yhdessä unionin arvovaltaisimmista toimielimistä.
EnglishI would also point out that we will be taking a break at around midday in order to welcome a prestigious guest, the President of the Italian Republic.
Ilmoitan lisäksi, että äänestykset keskeytetään keskipäivän tienoilla, koska vastaanotamme arvovaltaisen vieraan, Italian tasavallan presidentin.
EnglishThe new provisions do nothing to alter the risk of counterfeiting; it is always there, as the use of these prestigious names is always an attractive option.
Uudet säännökset eivät millään tavoin vaikuta väärennysriskiin: se on aina olemassa, sillä nämä arvovaltaiset nimitykset ovat aina houkuttelevia.
EnglishBefore the 1992 reform of the common agricultural policy, the report on agricultural prices was one of the most sought-after and most prestigious reports.
Ennen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta vuonna 1992 maataloushintoja koskeva mietintö oli yksi tavoitelluimmista ja arvostetuimmista mietinnöistä.