"pressure" - fińskie tłumaczenie

EN

"pressure" po fińsku

EN pressure
volume_up
{rzeczownik}

pressure (też: heat)
volume_up
paine {rzecz.}
The pressure of circumstances is certain to force us to do this in the future.
Olosuhteiden paine johtaa meidät siihen varmasti tulevaisuudessa.
Member States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Jäsenvaltiot tekevät uudistuksia, jos niihin kohdistuu maailmantalouden paine.
Here again economic pressure is likely to undermine the proportionality principle.
Myös tässä taloudellinen paine uhkaa viedä pohjan tasavertaisuusperiaatteelta.
pressure (też: stress)
volume_up
stressi {rzecz.}

Przykłady użycia - "pressure" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Energian hintapiikki aiheuttaa valtavan paineen keskivertokuluttajan taloudelle.
EnglishIt would create pressure for better politics in the United States and Australia.
Näin luotaisiin paineita parempaan politiikkaan Yhdysvalloissa ja Australiassa.
EnglishParliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentin on omistauduttava tosissaan tälle asialle ja käytettävä painostusta.
EnglishHe has had to negotiate with the Council and the Commission under heavy pressure.
Hän on joutunut neuvottelemaan neuvoston ja komission kanssa kovassa paineessa.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Sen sijaan, että lisäisimme nyt painetta neuvostoa kohtaan, mitä me teemmekään?
EnglishWe all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
Tiedämme kaikki, että teollisuus on painostanut voimakkaasti tätä lainsäädäntöä.
EnglishTurkey has always tried to put pressure on us, but that is not the way forward.
Turkki on aina yrittänyt painostaa meitä, mutta sillä tavalla ei päästä eteenpäin.
EnglishPressure was put on the inhabitants and refugees to force them to vote 'yes'.
Paikallista väestöä ja pakolaisia painostettiin äänestämään ehdotuksen puolesta.
EnglishThat is the way to bring pressure to ensure that these rules work and are enforced.
Näin voidaan painokkaammin turvata se, että säännöt tehoavat ja niitä valvotaan.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Ongelmana on yleinen ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin kohdistuva kuormitus.
EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Nyt voidaan toivoa, että muut maat edistävät PBT-aineita koskevaa kysymystä.
EnglishPublic pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
Julkinen painostus on jo kerran aikaisemmin johtanut vainoamisen vähentämiseen.
EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Euroopan unionin lainsäätäjät ovat osoittaneet kestävänsä voimakastakin painostusta.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Kuitenkin se, että kutsua ei ole vielä lähetetty, on jo itsessään painostusta.
EnglishThe continuing growth of air travel is causing pressure on air travel safety.
Lentoliikenteen jatkuva kasvu aiheuttaa paineita lentoliikenteen turvallisuudelle.
EnglishI am very well aware of the difficult work conditions and the time pressure.
Olen täysin tietoinen vaikeista työoloista ja aikataulun asettimista paineista.
EnglishThat is why no further pressure should be placed upon available speaking time.
Komissiolta tekee siis ehdotuksen, jonka se antaa parlamentin käsiteltäväksi.
EnglishThe EU must fully respect its neighbours and not attempt to put pressure on them.
EU:n on kunnioitettava täysin naapurimaitaan, eikä sen pidä yrittää painostaa niitä.
EnglishWe have not managed to put any real political pressure on the Council and Commission.
Emme ole onnistuneet todella painostamaan neuvostoa ja komissiota poliittisesti.
EnglishThis cannot help our economy, especially as it comes under more and more pressure.
Tämä ei voi auttaa talouttamme etenkään, kun siihen kohdistuu yhä enemmän paineita.