"powder" - fińskie tłumaczenie

EN

"powder" po fińsku

volume_up
powder {rzecz.}

EN powder
volume_up
{rzeczownik}

powder (też: dust)
volume_up
jauhe {rzecz.}
powder
volume_up
pulveri {rzecz.}
powder
volume_up
puuteri {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "powder":

powder

Przykłady użycia - "powder" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTranscaucasia is a powder keg which merits, and is receiving, Europe's attention.
Transkaukasia on ruutitynnyri, joka ansaitsee Euroopan huomion ja jonka se saakin.
EnglishWhoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
Se, joka unohtaa tämän seikan, saattaa olla itse sytyttämässä tuota ruutitynnyriä.
EnglishThe southern Caucasus could become a calvary but it could also remain a powder keg.
Etelä-Kaukasiasta voi tulla risteyskohta, mutta se voi jäädä myös ruutitynnyriksi.
EnglishAnything else would throw lighted torches into the powder-keg of Europe.
Kaikki muu tarkoittaa palavien kekäleiden heittämistä Euroopan ruutitynnyriin.
English2009 and 2010 intervention periods for butter and skimmed milk powder (
Voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevat vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksot (
EnglishJust like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
Aivan kuten sata vuotta sitten, Balkanin niemimaa on jälleen ruutitynnyri.
EnglishHowever, we know that milk powder and butter have been stockpiled in the intervention stocks.
Tiedämme kuitenkin, että maitojauhetta ja voita on varastoitu interventiovarastoihin.
EnglishIt has long been a powder keg, and we have drawn attention to this repeatedly.
Se on ollut jo pitkään ruutitynnyri, mikä on myös täällä parlamentissa useaan otteeseen todettu.
EnglishThey cover the following subjects: milk powder, butterfat, cereals and swine fever.
Ne käsittävät maitojauheen, voirasvan, viljan ja sikaruton alat.
EnglishI refer by way of illustration to decreasing the intervention price for skimmed milk powder.
Mainitsen esimerkkinä rasvattoman maitojauheen intervention alentamisen.
EnglishThe multicultural societies that you want to create are powder kegs.
Monikulttuuriset yhteiskunnat, jollaisia haluatte luoda, ovat erittäin räjähdysalttiita.
EnglishThe powder keg of Kosovo will not be kept under control without a trustworthy vision for the future.
Kosovon ruutitynnyri ei pysy hallinnassa ilman uskottavia tulevaisuudennäkymiä.
EnglishFirstly, it will reduce the intervention price for skimmed milk powder by an average of 2.8%.
Ehdotus alentaa ensinnäkin rasvattoman maitojauheen interventiohintaa noin 2,8 prosentilla.
EnglishThe intervention period for milk powder and butter is to be extended and export refunds are to be increased.
Maitojauheen ja voin interventiokautta aiotaan jatkaa ja vientitukea lisätä.
EnglishBut to move on to Turkestan, it must be said that the situation there is a veritable powder keg.
Palatakseni Itä-Turkestaniin, on sanottava, että sen tilanne muistuttaa todellakin ruutitynnyriä.
EnglishIf we block this prospect, we shall be storing up a powder keg.
Jos viemme heiltä tämän näkymän, me täytämme ruutitynnyriä.
EnglishThere are examples of painkillers that contain talcum powder, and I think that this is unacceptable.
On esimerkkejä, joissa särkylääkkeet ovat sisältäneet talkkia, ja minusta tämä on täysin tuomittavaa.
EnglishI am, however, quite definitely against abolishing private storage for cream and skimmed milk powder.
Vastustan kuitenkin ehdottomasti kerman ja rasvattoman maidon yksityisen varastoinnin lakkauttamista.
EnglishThe Kosovo powder keg can at any rate have an effect on surrounding areas and states.
Kosovon ruutitynnyrillä voi joka tapauksessa olla haitallisia vaikutuksia lähellä sijaitseviin alueisiin ja valtioihin.
English. - (DE) I agree with the Commission's short-term solution of purchasing butter and milk powder.
kirjallinen. - (DE) Kannatan komission lyhyen aikavälin ratkaisua voin ja maitojauheen ostamiseksi.