"poverty" - fińskie tłumaczenie

EN

"poverty" po fińsku

EN poverty
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
köyhyys {rzecz.}
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Poverty hastens death, and deaths accelerate the survivors' descent into poverty.
Köyhyys nopeuttaa kuolemaa, ja kuolemantapaukset kiihdyttävät henkiin jääneiden köyhtymistä.
The disastrous, violent conflicts are caused by poverty, and poverty is caused by the rich West.
Köyhyys aiheuttaa tuhoisia väkivaltaisia selkkauksia, ja köyhyys on rikkaan lännen syytä.
poverty (też: absence, austerity, defect, deficiency)
volume_up
puute {rzecz.}
The major cause of poverty is the lack of investment in rural areas.
Köyhyyden pääsyynä on maaseutualueiden investointien puute.
Ever greater areas of our planet face the threat of water poverty.
Koko ajan suurempia alueita planeetallamme uhkaa veden puute.
Once again, the reasons are poverty and lack of access to health services.
Sanon vielä kerran, että syitä tähän ovat köyhyys ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden puute.

Synonimy (angielski) dla "poverty":

poverty

Przykłady użycia - "poverty" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
Euroopassa köyhyydessä elää 78 miljoonaa ihmistä, joista 19 miljoonaa on lapsia.
EnglishIt is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
Nyt on viimeinkin aika tarttua Haitilla kaiken taustalla vaikuttavaan köyhyyteen.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.
EnglishThe need for basic education is the single most important cause of global poverty.
Peruskoulutuksen tarve on tärkein yksittäinen syy maailmanlaajuiseen köyhyyteen.
EnglishAround 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.
Noin 15 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishFinally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
Lopuksi vielä yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen torjumalla köyhyyttä.
EnglishIt is thus a promising basis for development cooperation and for reducing poverty.
Se on siten toiveikas lähtökohta kehitysyhteistyöksi ja köyhyyden vähentämiseksi.
EnglishIf we want effectively to reduce poverty, then gender equality must be improved.
Jos köyhyyttä halutaan vähentää tehokkaasti, on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa.
EnglishDemocratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
Demokratisointi on välttämätön edellytys, jotta köyhyyttä voidaan todella torjua.
EnglishEfforts to combat diseases linked to poverty, notably AIDS, must be stepped up.
On tehostettava köyhyyteen liittyvien sairauksien ja erityisesti aidsin torjuntaa.
EnglishEthiopia is, unfortunately, a country with a long history of poverty and famine.
Etiopia on valitettavasti maa, jossa köyhyydellä ja nälänhädällä on pitkä historia.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one' s own wealth.
Köyhyyden vähentäminen maailmassa on tärkeämpää kuin oman rikkauden lisääminen.
English(SK) Madam President, it is important that we are discussing female poverty today.
(SK) Arvoisa puhemies, on tärkeää, että keskustelemme tänään naisten köyhyydestä.
EnglishThey lie in hopelessness and despair, in poverty, in the preaching of hatred.
Syyt ovat näköalattomuudessa ja epätoivossa, köyhyydessä ja vihan lietsonnassa.
EnglishIn these situations of fragility, there are major obstacles to poverty reduction.
Nämä epävakaat tilanteet muodostavat suuria esteitä köyhyyden vähentämiselle.
EnglishRegrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Ylipaino yhdistetään valitettavasti usein myös vähävaraisuuteen ja syrjäytymiseen.
EnglishI have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.
Minussa on se, mikä muuttaa velat saataviksi ja vastoinkäymiset menestykseksi.
English   Globalisation offers a number of opportunities, especially for reducing poverty.
   Globalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia etenkin köyhyyden vähentämiseen.
EnglishWho then, or to put it better, what then causes poverty to have a woman’s face?
Kenestä tai paremminkin mistä siis johtuu, että köyhyydellä on naisen kasvot?