"peace process" - fińskie tłumaczenie

EN

"peace process" po fińsku

EN peace process
volume_up
{rzeczownik}

peace process
As this Parliament knows, the peace process in Colombia is at an uncertain stage.
Kuten parlamentti tietää, Kolumbian rauhanprosessi on tätä nykyä epävarmassa tilassa.
Without such progress, the peace process is in danger of unravelling further.
Ilman tällaista edistystä rauhanprosessi on vaarassa murentua entisestään.
There is now a special opportunity for relaunching the Middle East peace process.
Nyt on käsillä erityinen tilaisuus käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "peace process"

peace rzeczownik
process rzeczownik
Finnish
to process czasownik

Przykłady użycia - "peace process" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThose are the three principles we have in our peace process in Northern Ireland.
Näitä kolmea periaatetta sovelletaan meillä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa.
EnglishTangible results are needed to reinject some dynamism into this peace process.
Tarvitaan konkreettisia tuloksia, jotta rauhanprosessiin saataisiin taas voimaa.
EnglishThat is essential if the population of Darfur is to support the peace process.
Tämä on välttämätöntä, jos Darfurin kansan halutaan kannattavan rauhanprosessia.
EnglishDoes anyone really believe that actions such as this would help the peace process?
Uskooko joku todella, että tämänkaltaisista toimista olisi apua rauhanprosessille?
EnglishMaintaining credibility is essential for the progress of this same peace process.
Uskottavuuden säilyttäminen on olennaista samaisen rauhanprosessin jatkon kannalta.
EnglishThe EU has called on its partners for help in driving the peace process forward.
EU on pyytänyt kumppaneitaan auttamaan rauhanprosessin eteenpäin viemisessä.
EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
Unioni osallistuu aktiivisesti ponnisteluihin rauhanprosessin eteenpäin viemiseksi.
EnglishSubsequently, we witnessed America' s withdrawal from the Middle East peace process.
Lisäksi havaitsemme, että Amerikka vetäytyy eroon Lähi-idän rauhanprosessista.
EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Persianlahden maat ovat erittäin merkittäviä toimijoita rauhanprosessissa.
EnglishAside from the peace process, the Union must invest in democracy and human rights.
Unionin täytyy panostaa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin irrallaan rauhanprosessista.
EnglishIt is the extremist and terrorist violence which is holding back the peace process.
. (IT) Rauhanprosessin esteenä on ääriryhmien ja terroristien harjoittama väkivalta.
EnglishThe Council will stay centrally engaged in the Middle East peace process.
Neuvosto osallistuu jatkossakin keskeisessä asemassa Lähi-idän rauhanprosessiin.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Me emme olisi mukana tässä järjestelmässä emmekä saisi rahaa Euroopan rauhanprosessiin.
EnglishIt is only managing to play a valuable role in the peace process in very small steps.
Täyden roolin ottaminen rauhanprosessissa onnistuu ainoastaan hyvin pienin askelin.
EnglishThat would also be in a sense doubly damaging to the hopes for a peace process.
Se vahingoittaisi vakavasti myös rauhanprosessiin kohdistettuja toiveita.
EnglishWe are concerned about the lack of progress in the peace process in the Middle East.
Olemme huolissamme siitä, että Lähi-idän rauhanprosessissa ei ole edistytty.
EnglishIn addition to this, we must look at what we can do to help the peace process.
Toisaalta meidän on tiedettävä, mitä me voimme tehdä rauhan seuraamiseksi.
EnglishI would ask the Netherlands presidency to focus also on the Irish peace process.
Pyydän, että puheenjohtajavaltio Alankomaat keskittyy myös Irlannin rauhanprosessiin.
EnglishWe hope that, together, we will be able to get the peace process back on track.
Toivomme, että voimme yhdessä palauttaa rauhanprosessin oikealle tielle.
EnglishI would like to ask the Commissioner a question about the peace process.
Haluaisin esittää asiasta vastaavalle komissaarille kysymyksen rauhanprosessista.