"peace of mind" - fińskie tłumaczenie

EN

"peace of mind" po fińsku

EN

peace of mind {rzeczownik}

volume_up
peace of mind (też: ataraxia, equilibrium)
Even for our physical well-being, peace of mind is very essential.
Mielenrauha on aivan olennaista myös ruumiilliselle hyvinvoinnillemme.
This is a point that I consider extremely important, and we have to give people peace of mind.
Pidän tätä asiaa erittäin tärkeänä, ja meidän on annettava ihmisille mielenrauha.
The peace of mind which the families of these 'disappeared' need is more important than the security and safety of the perpetrators of these murders.
"Kadonneiden" henkilöiden läheisten mielenrauha on tärkeämpää kuin kyseisiin murhiin syyllistyneiden turvallisuus.

Synonimy (angielski) dla "peace of mind":

peace of mind

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "peace of mind"

peace rzeczownik
of przyimek
Finnish
mind rzeczownik
to mind czasownik

Przykłady użycia - "peace of mind" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Tässä hengessä toivotan aluksi kaikille Euroopan kansalaisille rauhaisaa mieltä.
EnglishWe must do this for our peace of mind, and we must do this for the sake of world peace.
Meidän pitää tehdä niin sekä oman mielenrauhamme että maailmanrauhan takia.
EnglishThe consumer must have peace of mind, and that is something we are in this way guaranteeing.
Kuluttajien on voitava säilyttää mielenrauhansa, ja asia voidaan taata näin.
EnglishBut I really think that peace of mind is one factor in a speedy recovery.
Mutta olen todellakin sitä mieltä, että mielenrauhalla on osuutensa nopeassa toipumisessa.
EnglishWe need to make sure that we do not sacrifice peace of mind for convenience.
Meidän on varmistettava, että emme vaihda mielenrauhaa mukavuuteen.
EnglishThis will give greater peace of mind to online shoppers.
Tämä antaa entistä suuremman mielenrauhan Internet-ostosten tekijöille.
EnglishThey would know that, when they board a train, they would be able to enjoy the EU's diversity with peace of mind.
He tietäisivät voivansa junaan noustessaan nauttia EU:n monimuotoisuudesta rauhallisin mielin.
EnglishPretty well all of us think that we can buy CE-labelled toys in the EU with peace of mind.
Suurin piirtein kaikki meistä luulevat, että voimme ostaa EU:ssa CE-merkinnällä varustettuja leluja rauhallisin mielin.
EnglishTheir petitions illuminate the path the Union still has to travel to ensure peace of mind for our citizens.
Heidän vetoomuksistaan käy ilmi, mitä unionin on vielä tehtävä, ennen kuin kansalaisten seesteinen elämä on taattu.
EnglishIn that respect - I mean peace of mind - all the major religions have the message of how to develop inner peace.
Mielenrauhasta puheen ollen kaikkien tärkeimpien uskontojen sanomaan sisältyy ohjeita mielenrauhan saavuttamiseksi.
EnglishThis is a principle condition for the effective functioning of the economy and for ensuring peace of mind for our citizens.
Tämä on periaatteessa edellytys sille, että talous toimii tehokkaasti ja kansalaisemme saavat mielenrauhan.
EnglishGenuine Windows gives you peace of mind that your critical business information is safer and more secure.
Aito Windows antaa sinulle mielenrauhan sen suhteen, että tärkeät liiketoimintatietosi ovat paremmin turvassa ja suojattuina.
EnglishThis is the only way in which we can ensure proper protection for the Black Sea border and ensure peace of mind for our citizens.
Vain näin voimme taata Mustallamerellä sijaitsevan rajan asianmukaisen valvonnan ja kansalaisten mielenrauhan.
EnglishEvery parent wants to have the peace of mind of knowing that a medicine used on their son or daughter is safe.
Jokainen vanhempi haluaa sen mielenrauhan, että tietää poikansa tai tyttärensä hoidossa käytettyjen lääkkeiden olevan turvallisia.
EnglishSo one of the most important factors for happiness or joyfulness is very much to do with peace of mind, a calm mind.
Niinpä yksi tärkeimmistä onnellisuuden tai iloisuuden osatekijöistä liittyy hyvin pitkälti mielenrauhaan, levolliseen mieleen.
English. - The quality of medicinal products is crucial to ensure safety, and to give peace of mind to consumers.
kirjallinen. - (EN) Lääkkeiden laatu on erittäin tärkeää turvallisuuden takaamiseksi ja kuluttajien mielenrauhan varmistamiseksi.
EnglishThere is a saying which, I presume, is understood throughout Europe, namely that money does not bring happiness, but it does bring peace of mind.
Uskoakseni kaikkialla Euroopassa tunnetun sanonnan mukaan raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa.
EnglishAdopting a global approach and providing relevant information will allow European citizens to gain trust and peace of mind.
Yhteisen lähestymistavan omaksumisen ja olennaisen tiedon jakamisen myötä Euroopan kansalaiset voivat saavuttaa luottamuksen ja mielenrauhan.
EnglishIt is vital that we are consistent in our approach to public safety and to the collective peace of mind throughout the Union.
On erittäin tärkeää, että omaksumme johdonmukaisen lähestymistavan yleiseen turvallisuuteen ja kollektiiviseen mielenrauhaan kaikkialla unionissa.
EnglishGet peace of mind that your services are available with an industry-leading, financially-backed 99.9% uptime guarantee.
Voit luottaa siihen, että palvelusi ovat aina käytettävissä: tämän takaa alan johtava ja rahalliset korvaukset sisältävä 99,9 prosentin käytettävyysaikatakuu.