"to pass off" - fińskie tłumaczenie

EN

"to pass off" po fińsku

EN to pass off
volume_up
{czasownik}

to pass off (też: to erode, to go by, to pass, to wear)
volume_up
kulua {czas.}
to pass off (też: to go, to go off, to go with, to pass)
volume_up
mennä {czas.}

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "to pass off"

pass rzeczownik
to pass czasownik
off przymiotnik
off przysłówek
off przyimek
Finnish

Przykłady użycia - "to pass off" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBelgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Belgrad ei voi pitää tällaisia sortotoimia pelkästään sisäisinä asioina.
EnglishSurely you can say "yes" to that and not just pass it off as the responsibility of the Member States.
Voitte varmasti vastata tähän kysymykseen "kyllä" sen sijaan, että sivuutatte sen pelkästään jäsenvaltioiden velvollisuutena.
EnglishUnfortunately, in order to pass off this anomaly, the rapporteur is hiding behind the temporary nature of the measure.
Valitettavasti, jotta huomio johdetaan pois tästä poikkeuksesta, esittelijä piiloutuu menettelyn väliaikaisen luonteen taakse.
EnglishThat is why they try to disguise the money acquired by criminal means and to pass it off as money which has ostensibly been acquired legally.
Siksi rikollisesti hankittu raha yritetään esittää peitetysti näennäisesti laillisesti hankittuna rahana.
EnglishOnce again Jean-Marie Le Pen is trying to pass himself off as a victim, the scapegoat of a vast European political plot.
Jean-Marie Le Pen yrittää jälleen kerran saada itsensä näyttämään uhrilta, laajan eurooppalaisen poliittisen salajuonen syntipukilta.
EnglishOne way to explore Europe by rail is to get an international rail pass and set off to discover the places and countries that attract you.
Eurooppaan voi tutustua rautateitse myös hankkimalla kansainvälisen InterRail-kortin, jolla pääsee kätevästi liikkumaan maasta toiseen.
EnglishSo I would like to return to this question which the institutions are trying to pass off in silence, and where I have so far had no response to my many requests.
Minun on siis palattava tähän kysymykseen, jonka toimielimet yrittävät jättää mainitsematta ja jonka osalta en ole tähän mennessä saanut vastauksia lukuisiin pyyntöihini.
EnglishIn this context, the UN, which has the largest peace-keeping mission in its history in Congo, has called on the EU to help the elections scheduled for 18 June to pass off peacefully.
Näin ollen YK, jolla on meneillään historiansa suurin rauhanturvaoperaatio Kongossa, pyysi apua EU:lta, jotta 18. kesäkuuta pidettävät vaalit saataisiin sujumaan rauhallisesti.