"overall" - fińskie tłumaczenie

EN

"overall" po fińsku

volume_up
overall {przysł.}

EN overall
volume_up
{rzeczownik}

1. "usually: overalls"

overall (też: boiler suit, dungarees, overalls)
volume_up
haalarit {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "overall":

overall

Przykłady użycia - "overall" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishObviously, Denmark is included in the overall figures, like all other countries.
Kokonaislukuihin Tanska on luonnollisesti sisällytetty kuten kaikki muutkin maat.
EnglishWe will not change our overall objectives of prosperity, solidarity and security.
Emme muuta yleisiä vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden tavoitteitamme.
EnglishThe Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
Komissio suhtautuu myönteisesti analyysin ja suositusten pitkäjännitteisyyteen.
EnglishIn the Nordic countries of the Union, the overall proportion is more than a third.
Unionin Pohjoismaissa niiden osuus on yli kolmasosa kaikista pankkitapahtumista.
EnglishThis is partly to do with the overall political environment in the Middle East.
Tämä liittyy osittain Lähi-idässä vallitsevaan yleiseen poliittiseen tilanteeseen.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Ongelmana on yleinen ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin kohdistuva kuormitus.
EnglishIn this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.
Tässä tapauksessa olemme päättäneet tehdä päätöksen yleisen tilanteen perusteella.
EnglishOverall, therefore, I am voting in favour of the measures proposed in this report.
Tämän vuoksi äänestän yleisesti mietinnössä ehdotettujen toimenpiteiden puolesta.
English. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
kirjallinen. - (SV) Äänestin mietinnön puolesta, sillä se on yleisesti ottaen hyvä.
EnglishThe overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
Yleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
EnglishOverall, the annual HICP inflation was 2.1 %, unchanged from the previous year.
Vuotuinen YKHI-inflaatio oli 2,1 prosenttia vuonna 2004 eli sama kuin vuonna 2003.
EnglishRegrettably, the EU does not, however, have an overall view of development issues.
Valitettavasti EU:lla ei kuitenkaan ole kokonaiskäsitystä kehityskysymyksistä.
EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Samalla käynnistyy rakennusurakan yleistä hallinnointia koskeva hankintamenettely.
EnglishIt is a shame that this idea slightly taints the overall tone of this report.
Tällainen näkemys tahraa hieman tämän mietinnön henkeä, ja se on suuri vahinko!
EnglishIn this way, we shall be able to strengthen the EU's overall position in the world.
Voimme täten myös vahvistaa koko EU: ta, jopa ympäröivään maailmaan verrattuna.
EnglishOverall, you come to the conclusion that the regulations must be simplified.
Johtopäätös tästä kokonaisuudesta on se, että säännöksiä on yksinkertaistettava.
EnglishParliament had already transferred EUR 30 million less in the overall carry-over.
Parlamentti siirsi kokonaissiirron yhteydessä jo 30 miljoonaa euroa vähemmän.
EnglishOverall, therefore, we are in favour of this process and we want to see it continue.
Siksi kannatamme tätä prosessia kokonaisuutena ja haluamme, että sitä jatketaan.
EnglishThe overall issue of advancing and safeguarding science is in fact a Union issue.
Tieteen edistäminen ja turvaaminen kokonaisuutena ottaen on itse asiassa EU:n asia.
EnglishOverall, as you know, we are dealing with inequality; it is a difficult issue.
Kuten tiedätte, tässä on yleisesti kyse epätasa-arvosta, joka on vaikea asia.