"ought to" - fińskie tłumaczenie

EN

"ought to" po fińsku

EN ought to
volume_up
{czasownik}

ought to (też: should, to ought)
We should give thought to whether policies ought not to be truly citizen-centred.
Meidän pitäisi miettiä, eikö toimissamme pitäisi todella keskittyä kansalaisiin.
As a rule this ought to be avoidable, as the cause is not the implants per se.
Tämän pitäisi olla vältettävissä, sillä syynä eivät ole implantit sinänsä.
Surely the partnership ought to require a respect for European values.
Kyllähän kumppanuuden pitäisi edellyttää eurooppalaisten arvojen kunnioittamista.
ought to (też: to ought)
volume_up
tulisi {czas.}
Our fishing agreements ought to be coherent with our development policy.
Meidän kalastussopimustemme tulisi olla yhdenmukaisia kehityspolitiikkamme kanssa.
This is exactly the kind of question that ought to be put to such an ethical committee.
Juuri tällaisia kysymyksiä tulisi esittää eettiselle komitealle.
We ought to learn that lesson and give the green light to Mr Cabrol's report.
Meidän tulisi ottaa opiksemme, ja osoittaa Cabrolin mietinnölle vihreää valoa.
ought to (też: to ought)
This is the way law-making ought to be - fast and solid.
Tällaista lainsäädäntötyön kuuluisi olla: nopeaa ja vakaata.
Moreover, the report addresses issues with which politicians ought not to concern themselves at all.
Lisäksi mietinnössä käsitellään asioita, joihin poliitikkojen ei kuuluisi lainkaan paneutua.
The Commissioner for competition policy, Mr Van Miert, ought to be present for this.
Siksi kilpailupolitiikka-asioista vastaavan komission jäsenen, Van Miertin, kuuluisi olla täällä.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "ought to"

to ought czasownik
to przyimek
Finnish

Przykłady użycia - "ought to" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
Sen vuoksi tämä synteettisten huumeiden vastainen aloite on erittäin myönteinen.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
EnglishWhen talking about a code, it must be said that it ought to be legally binding.
Käytännesäännöistä on todettava, että niiden olisi oltava oikeudellisesti sitovat.
EnglishYou said that our citizens feel that we ought to be able to intervene in a crisis.
Sanoitte, että kansalaisten mielestä meidän on voitava puuttua kriiseihin. Kyllä!
EnglishThe accession of Cyprus clearly ought to have been dependent on its reunification.
Kyproksen liittymisen unioniin olisi tietysti pitänyt riippua maan yhdistymisestä.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
Julkisiin hankintoihin osallistuvien olisi harkittava pitkän aikavälin etuja.
EnglishWe ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
Lisäksi on vaadittava roomalaiskatolisen kirkon tukahduttamisen lopettamista.
EnglishI believe, however, that we ought to be pragmatic, and avoid succumbing to hypocrisy.
Uskon kuitenkin, että meidän on oltava käytännöllisiä ja vältettävä tekopyhyyttä.
EnglishIt ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
Se ei saisi puuttua hallinnollisiin kysymyksiin, kuten sillä on usein taipumus tehdä.
EnglishInstead, penalty fees ought to be levied on coal for the emissions of sulphur.
Hiilen käyttöä olisi sen sijaan kuormitettava rikkipäästöihin liittyvillä maksuilla.
EnglishThe Spanish Presidency really ought to be here today in order to confirm that.
Puheenjohtajavaltio Espanjan olisi todella oltava täällä vahvistamassa asia.
EnglishIf you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
Jos halusitte heidän istuutuvan, teidän olisi pitänyt heiluttaa puhemiehen nuijaa.
EnglishSports policy is an area in which the Commission clearly ought not to have powers.
Komissiolla ei selvästikään pidä olla toimivaltaa urheilupolitiikan alalla.
EnglishWe ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
Meidän olisi pitänyt saavuttaa paljon enemmän ja toimia määrätietoisemmin.
EnglishThe debate ought not however to be carried on in isolation behind closed doors.
Keskustelua ei saa kuitenkaan käydä eristyksissä suljettujen ovien takana.
EnglishThat is why we ought to try and reduce the number of animals being transported.
Siksi olisikin paikallaan pyrkiä vähentämään elävien eläinten kuljetuksia.
EnglishWe have all been blind and we ought at least to recognise that we too were mistaken.
Olemme olleet sokeita ja meidän olisi edes myönnettävä, että mekin olimme väärässä.
EnglishIn future, the Commission ought to take account of each Member State's starting point.
Vastaisuudessa komission olisi otettava huomioon jokaisen jäsenvaltion lähtökohta.
EnglishWe ought to think about this in connection with the forthcoming Financial Perspective.
Tämä olisi pidettävä mielessä tulevissa rahoitusnäkymiä koskevissa neuvotteluissa.
EnglishOnly, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
Emme saa kuitenkaan olla sokeita emmekä varsinkaan antaa avointa valtakirjaa!