"orbit" - fińskie tłumaczenie

EN

"orbit" po fińsku

volume_up
orbit {rzecz.}

EN orbit
volume_up
{rzeczownik}

orbit

Przykłady użycia - "orbit" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn parallel with this, the industrial activities of the in-orbit validation phase began in December 2004.
Järjestelmän validointia kiertoradalla koskevan vaiheen teollinen toiminta alkoi joulukuussa 2004.
EnglishWe must stop the problem of refugees 'in orbit'.
Meidän on tehtävä loppu "ajopuina vaeltavista" pakolaisista.
EnglishThis financing decision was undoubtedly a decisive step in launching the Galileo project towards its final orbit.
Rahoitussopimus oli epäilemättä ratkaiseva askel Galileo-hankkeen laukaisussa lopulliselle radalleen.
EnglishBecause the moon doesn't have an atmosphere -- you can do an elliptical orbit and miss it by 10 feet if you want.
Koska kuulla ei ole ilmakehää -- voit elliptisellä radalla ohittaa sen vaikka kolmen metrin etäisyydeltä jos haluat.
EnglishThe Laeken Council has launched this Convention into orbit, and it can play a decisive role for the future of Europe.
Laekenin Eurooppa-neuvosto on käynnistänyt valmistelukunnan, jolla voi olla ratkaiseva rooli unionin tulevaisuudessa.
EnglishThis is a picture here taken from orbit.
EnglishThey have gone into orbit and landed on another planet like the astronauts for which the HACCP system was devised.
He ovat menneet kiertoradalle ja laskeutuneet toiselle planeetalle, kuten ne astronautit, joita varten HACCP-järjestelmä suunniteltiin.
EnglishThe second element we are working on is the monitoring of the work carried out by the European Space Agency on validation in orbit.
Toinen seikka, jonka parissa työskentelemme, on Euroopan avaruusjärjestön toteuttaman kiertoradalla tapahtuvan validoinnin seuranta.
EnglishA great success of the past year has been the fact that the GIOVE-A satellite went into orbit and occupied its frequency.
Yksi kuluneen vuoden suuria saavutuksia oli GIOVE-A-satelliitin pääsy kiertoradalleen ja se, että satelliitti on ottanut taajuuskaistansa käyttöön.
EnglishHere, the opposite is happening: Galileo will study the earth from the heights of the satellites, which is where he will be sent into orbit.
Tässä asiassa tapahtuu aivan päinvastoin: Galileo tähystää maata satelliittien korkeudelta, johon se lähetetään kiertämään maata.
English9:35 Small changes in Earth's orbit that occur over tens to hundreds of thousands of years alter the distribution of sunlight on Earth.
9:35 Maan kietoradan pienet muutokset, joita sattuu kymmenien tai satojen tuhansien vuosien aikana, muuttavat auringonvalon jakautumista Maahan.
EnglishAs you know, on Monday an unmanned spacecraft went into orbit around a peanut-shaped asteroid called Eros which is not very far from earth.
Kuten tiedätte, miehittämätön avaruusalus saavutti maanantaina pienen maapähkinänmuotoisen Eros-nimisen asteroidin kiertoradan, joka ei ole kovin kaukana maasta.
EnglishFor example, the industrial activities of the in-orbit validation phase, which are the responsibility of the European Space Agency, began in December 2004.
Esimerkiksi järjestelmän validointiin kiertoradalla liittyvä teollinen toiminta, joka on Euroopan avaruusjärjestön vastuulla, käynnistyi joulukuussa 2004.
EnglishThe satellite should be placed on its final orbit around seven hours after the launch, and it will be controlled directly from the Fucino Control Centre in Italy.
Satelliitti asettuu lopulliselle kiertoradalleen noin seitsemän tuntia laukaisun jälkeen, ja Italiassa sijaitseva Fucinon valvontakeskus valvoo sitä suoraan.
EnglishFirst, there is a development and validation phase, involving the development of the satellites and terrestrial components of the system and their in-orbit validation.
Ensin on kehittämis- ja validointivaihe, johon kuuluvat järjestelmän satelliittien ja maan päällä toimivien osien kehittäminen sekä järjestelmän validointi kiertoradalla.
EnglishThe 'Space' Council that took place on 26 September made it possible to send into orbit, if I dare say, and to confirm the importance of the two flagship programmes, Galileo EGNOS and GMES.
Avaruusneuvoston, joka pidettiin 26. syyskuuta, ansiosta oli mahdollista käynnistää kaksi tärkeää ohjelmaa, Galileo Egnos ja GMES, sekä vahvistaa niitä.
EnglishI need not repeat everything, or the content of the discussions, but the expectation is that about 1700 satellites will be launched into earth orbit in the next few years.
En halua kerrata kaikkea, en myöskään keskustelujen sisältöä, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että lähivuosina maata kiertävälle radalle ammutaan noin 1 700 satelliittia.
EnglishFor example, on 23 April 2007, the Italian scientific satellite Agile was launched by the Indian Polar Satellite Launch Vehicle rocket system into a very precise orbit.
Esimerkiksi Italian tieteellinen satelliitti Agile laukaistiin 23. huhtikuuta 2007 Intian polaarisatelliittien kantorakettijärjestelmän avulla erittäin tarkalle kiertoradalleen.
EnglishBecause we are going to put the satellite system Galileo into orbit, and it will have to be able to track, monitor and observe the time European road haulage contractors spend on the road.
Koska lähetämme kiertoradalle satelliittijärjestelmä GALILEOn, jonka pitää pystyä seuramaan, ohjaamaan ja valvomaan eurooppalaisten autonkuljettajien ajoaikaa.
EnglishIt is necessary to realise that, on the symbolic level, Serbia has never given up Kosovo but at the same time, on the factual level, Kosovo has for years been outside the orbit of Serbian influence.
On välttämätöntä ymmärtää, että symbolisella tasolla Serbia ei ole koskaan luopunut Kosovosta, mutta tosiasiassa Kosovo on kuitenkin jo vuosia ollut Serbian vaikutusvallan ulottumattomissa.