EN opposite
volume_up
{rzeczownik}

opposite (też: converse, counter, obverse, antipode)
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
Valtiosopimusdemokratian vastakohta on enemmistön diktatuuri.
Silence is the opposite of transparency, and without transparency there is no democracy.
Hiljaisuus on demokratian vastakohta, eikä demokratiaa ole ilman avoimuutta.
It is quite the opposite with the on-the-spot visits-cum-forays of the American envoys.
Amerikkalaisten lähettiläiden pikavisiitit paikan päälle olivat tämän vastakohta.
opposite (też: antagonist, anti, opponent, opposition)
opposite (też: opponent)
opposite (też: opponent)
opposite
volume_up
antonyymi {rzecz.}

Przykłady użycia - "opposite" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishQuite the opposite, we should be trying to derive the maximum benefit from it.
Päinvastoin, meidän olisi pyrittävä saamaan tästä irti kaikki mahdollinen hyöty.
EnglishHe always does the opposite of what you would expect a member of his group to do.
Hän tekee aina päinvastoin kuin hänen ryhmänsä jäsenen voisi kuvitella tekevän.
EnglishQuite the opposite.
Varovaisuutta halveksivat eivät ole nanoteknologian ystäviä, aivan päinvastoin.
EnglishIndeed, some Member States have done precisely the opposite of what is needed.
Jotkin jäsenvaltiot ovat itse asiassa toimineet aivan päinvastoin kuin pitäisi.
EnglishCapital punishment, therefore, causes the opposite effect to the one intended.
Kuolemanrangaistuksella on siis päinvastainen vaikutus kuin mihin sillä pyritään.
EnglishAny measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Mikä tahansa toimenpide, jolla on päinvastainen vaikutus, olisi huono toimenpide.
EnglishOtherwise we will not achieve security and stability there, but the opposite.
Muulla tavalla emme saa aikaan turvallisuutta ja vakautta, vaan aivan päinvastoin.
EnglishThey must have the opposite effect to the one the criminal dictators intended.
Niillä on oltava päinvastainen vaikutus kuin mihin rikolliset diktaattorit pyrkivät.
EnglishRight now, it seems, however, as if the trend is in completely the opposite direction.
Tällä hetkellä kehitys näyttää kuitenkin kulkevan aivan päinvastaiseen suuntaan.
EnglishEquality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
Tasa-arvolait eivät ole suojelleet kristittyjä - vaan todellakin päinvastoin.
EnglishNow, with the very first revision of the Treaty, we are doing the opposite.
Nyt, perussopimuksen aivan ensimmäisessä tarkistuksessa teemme aivan päinvastoin.
EnglishMr President, I want to support Mrs Breyer's request for exactly the opposite reason.
Arvoisa puhemies, kannatan rouva Breyerin pyyntöä aivan päinvastaisesta syystä.
EnglishWe must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
Aina on pyrittävä antamaan toivoa, eikä päinvastoin, eli että toivo otetaan pois.
EnglishUnfortunately the Commission's reasoning seems to be precisely the opposite.
Valitettavasti komission ajatuksenjuoksu näyttää olevan täysin päinvastainen.
EnglishQuite the opposite, it stresses the ‘importance of avoiding political intervention’.
Päinvastoin tekstissä korostetaan "poliittisten tukitoimien välttämisen tärkeyttä".
EnglishIn contrast, the real economy is giving us opposite signals, as you have said.
Sitä vastoin reaalitalous antaa meille päinvastaisia merkkejä, kuten olette todennut.
EnglishThe other half of the students are told exactly the opposite: "Make your choice.
Toisille opiskelijoille kerrotaan täysin päinvastoin: "Tehkää valintanne.
EnglishUnfortunately, there are also innovations which have the opposite effect.
Valitettavasti on olemassa myös innovaatioita, joilla on päinvastainen vaikutus.
EnglishProtectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
Protektionismi ei ole selvästikään oikea keino torjua tätä kriisiä, päinvastoin.
EnglishThe fact is that, in Europe, the opposite has been true since the start of the 1990s.
Todellisuudessa EU:n tilanne on ollut päinvastainen 1990-luvun alusta lähtien.