"on" - fińskie tłumaczenie

EN

"on" po fińsku

volume_up
on {przyim.}
FI

"on" po angielsku

EN
volume_up
me {zaim.}
EN

EN on
volume_up
{przyimek}

Based on the above considerations, we are voting against this report.
Edellä mainittujen huomioiden vuoksi äänestämme mietintöä vastaan.
As a result, I may have made an error in the vote on the Barsi-Pataky report.
Tämän vuoksi saatoin vahingossa äänestää väärin Barsi-Patakyn mietinnöstä.
As a result, the text of the proposal was substantially changed, on this issue at least.
Tämän vuoksi ehdotustekstiin tehtiin ainakin tältä osin huomattavia muutoksia.
on (też: by)
Based on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
Valitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
which occupy the highest positions in the country ranking on the basis
yhdistelmäindikaattorin perusteella ylimmäksi sijoittuneesta jäsenmaasta.
The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.
Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.
As a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
Sen takia budjettivaliokunta tutki talousarvioesityksen erittäin huolellisesti.
Because the wording was insufficiently clear on this point, we were unable to support it.
Emme voineet tukea tätä kohtaa sen liian epäselvän sanamuodon takia.
It is therefore a rare occasion on which reports of this kind are taken here.
Tämän takia tällaisia mietintöjä laaditaan erittäin harvoin.
volume_up
johdosta {przyim.}
The energy crisis leads the Member States to agree on the introduction of a common energy policy.
Energiakriisin johdosta jäsenvaltiot sopivat yhteisen energiapolitiikan käyttöönotosta.
(PL) Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on the report.
(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää tämän mietinnön johdosta.
(DE) I would also like to express my congratulations on the outcome of today's vote.
(DE) Minäkin haluan esittää kiitokseni tämänpäiväisen äänestystuloksen johdosta.
on (też: above, atop, over)
volume_up
päällä {przyim.}
Keeping my electronics charged when I’m on the road has always been a problem.
Elektroniikkalaitteiden virran ylläpitäminen on aina ollut ongelmallista tien päällä.
You can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Voit pitää pienoisohjelmat aina näkyvissä pitämällä ne avointen ikkunoiden päällä.
The situation is being monitored on the ground together with the Member States.
Tilannetta tarkkaillaan paikan päällä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
on (też: after)
As a result, the proposal was referred back to the Committee on Transport.
Sen seurauksena ehdotus palautettiin liikenne- ja matkailuvaliokuntaan.
As a consequence, we saw prices on dairy products simply go through the roof.
Sen seurauksena maitotuotteiden hinnat kohosivat pilviin.
As a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.
Sen seurauksena Brasilia ei ole niin kiinnostunut omasta asemastaan mantereella.
on (też: above, over)
volume_up
yllä {przyim.}
It is the foundation that keeps the region on a peaceful and reformist track.
Tämä perusta pitää yllä rauhanomaista uudistuskehitystä alueella.
Information on how to do this is included earlier in this topic.
Ohjeet tämän tekemisestä ovat yllä tässä ohjeaiheessa.
They love the neutrons that are going on and helping this reaction take place.
Ne rakastavat neutroneita, jotka pitävät reaktiota yllä.
on
volume_up
-na/-nä {przyim.}
on
volume_up
-sta/-stä {przyim.}
on
volume_up
-lla/-llä {przyim.}

Synonimy (angielski) dla "on":

on
English

Przykłady użycia - "on" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Lopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.