"nigh" - fińskie tłumaczenie

EN

"nigh" po fińsku

volume_up
nigh {przysł.}
FI

EN nigh
volume_up
{przysłówek}

volume_up
lähes {przysł.}
This seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Tämä näennäisesti selkeää vaatimusta on vaikeaa, lähes mahdotonta panna täytäntöön.
It would be nigh on impossible to regulate his viewing habits.
Hänen katselutottumuksiensa säänteleminen olisi lähes mahdotonta.
It will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.
Sen täysimääräinen toteuttaminen on lähes mahdotonta ilman käytössä olevaa todentamisprosessia.

Synonimy (angielski) dla "nigh":

nigh

Przykłady użycia - "nigh" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr Gahrton has attempted to unravel the Caucasian knot of conflict, which is a nigh impossible task.
Esittelijä Gahrton on yrittänyt purkaa Kaukasian konfliktien hyvin mutkikkaita vyyhtejä.
EnglishBut we build and maintain structures that make it well-nigh impossible for youth to have its head.
Meidän luomamme yhteiskunnalliset rakenteet vaikeuttavat kuitenkin kaikin tavoin tätä kehitystä.
EnglishHowever, it is surely well-nigh impossible to explain away this particular contradiction to the European public.
Tätä ristiriitaa tuskin tosin pystytäänkään kansalaisille selittämään.
EnglishNo doubt in two minutes' time the room will be nigh on empty.
Epäilemättä huone tyhjenee illaksi kahdessa minuutissa.
EnglishMr Milinkevich and Mr Viacorka who are present amongst us today believe that the dictator’s end is nigh.
Milinkevitš ja Viacorka, jotka ovat tänään täällä kanssamme, uskovat diktaattorin lopun olevan lähellä.
EnglishMy colleague has spoken about the end; the end is nigh.
Kollegani puhui lopusta; loppu on lähellä.
EnglishAnd we can also describe the level of the EU budget as well-nigh historical, that is to say the EU budget share.
Melkein historiallisena voidaan pitää myös yhteisön talousarvion suuruutta, nimittäin EU:n talousarviokiintiötä.
EnglishCompared to the technology available now, I would describe the tachograph that is still in use today as well-nigh medieval.
Kutsuisin nykyisin käytettäviä ajopiirtureita melkein keskiaikaisiksi tämänhetkisiin teknisiin mahdollisuuksiin verrattuna.
EnglishWe should not be like the Prophet Philippulus, the Tintin and Milou cartoon character, who walks along beating a gong saying "Retribution is nigh."
Älkäämme olko kuten Tintti-kirjojen profeetta Hippolytos Calis, joka kulkee kumistin kädessä julistamassa tuomiopäivää.
EnglishThey have been starving the Iraqi people for nigh on eight years, and in reality are doing so to preserve their oil interests.
He ovat jo kohta kahdeksan vuotta näännyttäneet irakilaisia nälkään - todellisuudessa sen vuoksi, että he säilyttäisivät öljystä saamansa hyödyn.
EnglishAnd it is very difficult - if not well-nigh impossible - to explain to the general public, the taxpayers and consumers, why this has to be done.
Tavalliset ihmiset, veronmaksajat ja kuluttajat on kovin vaikea saada ymmärtämään tätä, jos se nyt ylipäänsä on edes mahdollista.
EnglishNo, the western Balkans would be better served by tangible action and tailored accession procedures than by well-nigh dutiful rhetoric.
Ei, Länsi-Balkanin maat hyötyvät enemmän konkreettisista toimista ja räätälöidyistä liittymismenettelyistä kuin lähinnä velvollisuudentuntoisesta retoriikasta.
EnglishAfter fourteen years of discussion, there are few survivors of this war of nigh on twenty years - Mr Graefe zu Baringdorf, Mr Cunha, Mr Böge, and myself.
14 vuoden ajan käytyjen keskustelujen jälkeen, tämän miltei 20 vuotta kestäneestä taistelusta selvinneitä Graefe zu Baringdorf, Cunha, Böge, minä itse ei ole kovin monta.
EnglishCows have gone mad because they have had to swallow the common agricultural policy that the European Commission has forced down their throats for nigh on thirty years.
Lehmästä tuli hullu, koska se söi yhteistä maatalouspolitiikkaa - maatalouspolitiikkaa, jota komissio on sille syöttänyt Brysselistä jo kohta 30 vuoden ajan.
EnglishIn other words, the Community requires young farmers to have a large farm and large-scale production, but nigh prevents them from producing anything with the quota system.
Yhteisö siis vaatii nuorilta viljelijöiltä laajaa maan hyödyntämistä ja suurta tuotantoa, mutta toisaalta kiintiöpolitiikallaan se kieltää heiltä tuotantotoiminnan.
EnglishLook how the introduction of the catalytic converter led to prophecies of ruination and claims that the end of the motor industry was nigh -- and yet, it experienced a boom.
Myös katalysaattorien käyttöönoton yhteydessä esitettiin ennusteita ja väitteitä autoteollisuuden tuhosta ja perikadosta - ja kuitenkin alalla alkoi noususuhdanne.
EnglishWe were well aware that it is a learning process, and that we still have a lot more to discover, but for that we need time and it has put our work under well-nigh intolerable pressure.
Tiedämme hyvin, että tämä on vasta opetteluvaihetta, ja että löydämme vielä vastauksia, kunhan saamme siihen aikaa, sillä työskentelemme vaikeasti hallittavissa olevan paineen alaisina.