"much" - fińskie tłumaczenie

EN

"much" po fińsku

volume_up
much {przysł.}
FI
EN

much {przysłówek}

volume_up
much (też: a lot, far, overmuch, quite)
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Se aikoo edistää pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä ja paljon, paljon muuta.
If that happened things would be much, much more difficult and would take much longer.
Silloin se olisi paljon, paljon vaikeampaa ja se kestäisi vielä paljon kauemmin.
It's much, much too much sadness, much too much grief at far too slight a cause.
Se on aivan liian paljon apeutta, ihan liian paljon surua aivan liian pienestä syystä.

Synonimy (angielski) dla "much":

much

Przykłady użycia - "much" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEconomic sanctions will only create a much larger disaster than the one in Iraq.
Taloudelliset pakotteet aiheuttavat vain vieläkin laajempaa tuhoa kuin Irakissa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
EnglishThe Sri Lankan Government, too, has recently done much to crank up the conflict.
Myös Sri Lankan hallitus on hiljattaisilla toimillaan vain kiristänyt konfliktia.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Meidän on käytettävä tähän enemmän aikaa ja energiaa tulevien kuukausien aikana.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishI very much hope that more members of the EPP/ED Group will support this report.
Toivon hartaasti, että useammat PPE-DE-ryhmän jäsenet tukisivat tätä mietintöä.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Tästä syystä suhtaudun erittäin myönteisesti Bulgarian ja Romanian liittymiseen.
EnglishI cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
Ihmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
EnglishI very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
Valitan tätä syvästi, ehkä meidän pitää olla seuraavalla kerralla kielteisempiä.
EnglishThe interpretation given in the Gebhardt amendment seems much more natural to me.
Mitä tähän tulee, Gebhardtin tarkistuksen tulkinta on mielestäni luonnollisempi.
EnglishMr Menrad indicated as much when he spoke, for which I should like to thank him.
Kollegamme Menrad viittasi kiitettävällä tavalla tähän omassa puheenvuorossaan.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Kuten sanottu, olen kuitenkin hyvin epäileväinen sen suhteen, että näin kävisi.
EnglishI am afraid this macho technology drives far too much of French foreign policy.
Pelkään, että tämä miehinen teknologia on liikaa Ranskan ulkopolitiikan mukaista.
EnglishLocal fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
Myös paikallinen kalatalous on vedettävä tähänastista enemmän korvausten piiriin.
EnglishThe debate has done much to bring this about and it is very much to your credit.
Tämä on pitkälti keskustelun ansiota, ja kiitos tästä kuuluu suurelta osin teille.
English   – Mr President, I am much obliged to the Commissioner for his clear statements.
   – Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen selkeistä kannanotoistaan.
EnglishHow much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?
Kuinka kauan aiomme vielä laatia todellisuudelle täysin vierasta lainsäädäntöä?
EnglishThe explosive situation in Ukraine makes this report very much one of its time.
Ukrainan räjähdysaltis tilanne tekee mietinnön vielä erityisen ajankohtaiseksi.
EnglishI do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
En usko, että rikollisille aaseille vastaamiseen kannattaa tuhlata enempää aikaa.