"local transport" - fińskie tłumaczenie

EN

"local transport" po fińsku

EN local transport
volume_up
{rzeczownik}

local transport

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "local transport"

local rzeczownik
local przymiotnik
transport rzeczownik
to transport czasownik
Finnish

Przykłady użycia - "local transport" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLocal transport covers the carriage of passengers by both road and rail.
Paikallisliikenne koskee matkustajien kuljettamista sekä tiellä että kiskoilla.
EnglishWe have to ask ourselves: why was local public transport created?
Tällöin on jo kysyttävä, miksi julkinen paikallinen henkilöliikenne luotiin?
EnglishLocal maritime transport supplies global maritime transport.
Lähialueiden merenkulku luo edellytyksiä maailmanlaajuiselle merenkululle.
EnglishSo, then, controlled competition and high standards for local public transport as well.
Sen tähden valvottu kilpailu ja korkeat vaatimukset myös julkiselle paikalliselle henkilöliikenteelle!
EnglishThe public local transport market in Germany alone is valued at some DM 30 billion.
Julkisen paikallisen henkilöliikenteen markkinat ovat pelkästään Saksassa noin 30 miljardin DM:n suuruiset.
EnglishTherefore, it is not realistic to criticise us for excluding local transport.
Siksi ei ole järkevää arvostella meitä siitä, että paikallisliikenne on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishIt is the objectives of transport policy that local public transport must primarily serve.
Julkista paikallisliikennettä on tarkasteltava ensi sijassa liikennepoliittisten tavoitteiden valossa.
EnglishWhy, ladies and gentlemen, is this issue of legislation on local public transport so important?
Hyvät parlamentin jäsenet, miksi julkista paikallisliikennettä koskeva lainsäädäntö on niin tärkeä?
EnglishThe second is financial markets, and the third is local transport.
Toiseksi eniten valituksia tehdään rahoitusmarkkinoista ja kolmanneksi eniten paikallisliikenteestä.
EnglishIn addition, local transport services and small-scale infrastructure are eligible for support.
Lisäksi paikallisille kuljetuspalveluille ja pienimuotoisille infrastruktuureille voidaan myöntää tukea.
EnglishThat is the task that is incumbent on local public transport.
Se on julkisen paikallisen henkilöliikenteen tehtävä.
EnglishFree energy audits for houses, better public transport and local and regional food production.
Talojen ilmaiset energiatarkastukset, entistä parempi julkinen liikenne sekä paikallinen ja alueellinen elintarviketuotanto.
EnglishBut it is also necessary to create incentives for environmentally friendly local public transport.
Täytyy kuitenkin olla kyse siitä, että teemme ympäristöystävällisen, paikallisen julkisen lähiliikenteen houkuttelevaksi.
EnglishAlternatively, let us consider local transport.
Esimerkiksi voidaan ottaa myös paikallisliikenne.
EnglishFor example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.
Esimerkiksi on saatava lippu paikalliseen julkiseen liikenteeseen Brysselissä, ja siitä on neuvoteltava lisää.
EnglishWe have global maritime transport and we have local maritime transport, and there is a connection between the two.
On olemassa maailmanlaajuista merenkulkua ja lähialueilla tapahtuvaa merenkulkua, ja niiden välillä on yhteys.
EnglishMy third point is that local public transport is run in many Member States' rural areas by small and medium-sized enterprises.
Kolmas kohta: monissa jäsenvaltioissa pk-yritykset hoitavat maaseudun julkisen paikallisen henkilöliikenteen.
EnglishWe all want the best possible local public transport at the lowest cost to taxpayers and passengers.
Me kaikki haluamme veronmaksajille ja matkustajille mahdollisimman hyvää julkista paikallisliikennettä mahdollisimman pienin kustannuksin.
EnglishFor example, the waiver could be used for university campus payment cards or for local transport systems.
Tällaisia poikkeuksia voitaisiin sallia esimerkiksi yliopiston kampusten maksukorttien tai paikallisten liikennejärjestelmien kohdalla.
EnglishIf we want to subsidise mobility, we should primarily support rail travel, local public transport, cycling and walking.
Jos liikkumista halutaan tukea, olisi tuettava rautatiematkustamista, paikallista joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelemistä.