"local time" - fińskie tłumaczenie

EN

"local time" po fińsku

EN local time
volume_up
{rzeczownik}

1. Astronomia

local time

Synonimy (angielski) dla "local time":

local time

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "local time"

local rzeczownik
local przymiotnik
time rzeczownik
to time czasownik

Przykłady użycia - "local time" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the same time, local cooperation is an effective tool against prejudice and discrimination.
Paikallinen yhteistyö on siten myös hyvä ase ennakkoasenteita ja syrjintää vastaan.
EnglishAt the same time, the local authorities will have to assume ever more responsibility.
Samanaikaisesti paikallisviranomaisten on otettava kantaakseen jatkuvasti yhä enemmän vastuuta.
EnglishAll the designers, all of the builders, everybody was local, all the time was pro-bono.
Kaikki suunnittelijat, kaikki rakentajat, kaikki oli paikallista, kaikki aika oli vapaaehtoista.
EnglishWindows can display up to three clocks: one for the local time and two for the times in other time zones.
Windows voi näyttää enintään kolmea kelloa: yhden paikallista aikaa ja kaksi muissa aikavyöhykkeissä olevaa aikaa varten.
EnglishWindows can display up to three clocks: one for the local time, and two for the time in other time zones.
Windows voi näyttää enintään kolmea kelloa: yhden paikallista aikaa ja kaksi muissa aikavyöhykkeissä olevaa aikaa varten.
EnglishWe have known for a long time that local governments have not always met all the expectations of their societies.
Olemme tienneet jo pitkään, että paikalliset hallitukset eivät ole aina vastanneet yhteiskuntiensa kaikkia odotuksia.
EnglishIn schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
Pohjoisen kouluissa, jotka Kiina on rakentanut, mandariini on ensimmäinen kieli ja Pekingin aika on virallinen paikallisaika.
EnglishThe meeting at which the decision was approved was a long one: it began yesterday at 18.00. local time and ended today at 02.00.
Kokous, jossa päätös hyväksyttiin, oli pitkä: se alkoi eilen paikallista aikaa kello 18 ja päättyi tänään kello 2.
EnglishIt is important to allow enough time for local authorities and waste sector operators to conform to the directive.
On tärkeää, että aluehallinnolle ja jätealan toimijoille annetaan riittävästi aikaa saattaa toimintansa direktiivin määräysten mukaiseksi.
EnglishThe tax evaders may well have disappeared by the time the local officials in the country that received the request for help look into the matter.
Veronkiertäjät saattavat olla jo kadonneet siinä vaiheessa, kun pyynnön vastaanottaneen maan paikallisvirkailijat vasta tutustuvat asiaan.
EnglishThe European Constitution is a step forward in that subsidiarity is reinforced, and in that it makes reference, for the first time, to local governance.
Euroopan perustuslaki on edistysaskel, sillä toissijaisuusperiaatetta vahvistetaan ja paikallishallinto mainitaan ensimmäistä kertaa.
EnglishThis wonderful one which I don't have time to show you is taking hyper-local blogs in real time and mapping those stories, those entries to the places that are referred to on the blogs.
Tämä hieno ratkaisu, hakee paikallisia blogeja reaaliajassa ja yhdistää blogikirjoitukset niissä viitattuihin paikkoihin.
EnglishAt a time when local authority budgets are becoming increasingly tight, it is also important for us to reduce the amount of work to be done by their administrative staff.
Aikana, jolloin paikallisviranomaisten talousarvioista tulee yhä niukempia, on meidän myös tärkeää vähentää hallintohenkilöstön työmäärää.
EnglishAs Mr Hatzidakis and the previous speakers have pointed out, however, the tanker was incontestably under the command of a local pilot at the time of the accident.
Kuten jäsen Hatzidakis ja muut aiemmat puhujat ovat todenneet, tankkeri oli onnettomuuden sattuessa kuitenkin kiistatta paikallisen luotsin ohjauksessa.
EnglishIt is the logical continuation of the directive giving Europeans living in another country the right to vote at the time of local elections in their host country.
Aloite jatkaa loogisesti direktiiviä, jossa säädetään, että toiseen maahan asettuneet eurooppalaiset saavat äänestää tämän toisen maan kunnallisvaaleissa.
EnglishA boat would be spotted from the air, and by the time the local rescue operation was launched, the boat was no longer there, and 53 to 57 people had drowned.
Vene havaittiin ilmasta käsin, mutta paikallisen pelastusoperaation viimein käynnistyttyä se ei enää ollutkaan näkyvissä, ja tällä välin oli jo hukkunut 53-57 ihmistä.
EnglishMaking homes more energy efficient puts money in people's pockets to spend in the local economy at this time of financial and economic difficulty.
Talojen tekeminen energiatehokkaammaksi merkitsee kansalaisille selvää säästöä, ja he voivat käyttää näitä varoja paikalliseen talouteen tällä talous- ja rahoitusvaikeuksien kaudella.
EnglishAnyone who has spent any time in local or regional politics will know that the problems involved are often very specific and require specific solutions.
Jokainen, joka on jonkin aikaa ollut mukana paikallis- ja aluepolitiikassa, tietää, että suuret kaupunkiongelmat ovat usein hyvin erityisluonteisia ja vaativat erityisiä ratkaisuja.
EnglishThe Commission proposal provides the necessary flexibility for derogations from BREFs, provided, of course, that they are warranted by local conditions at the time.
Komission ehdotuksessa tarjotaan tarvittavaa joustavuutta, jotta BREF-asiakirjoista voidaan poiketa silloin, kun se on perusteltua paikallisten erityisolosuhteiden vuoksi.