"local government" - fińskie tłumaczenie

EN

"local government" po fińsku

EN local government
volume_up
{rzeczownik}

local government
These facilities have been squeezed out by local government and other state microfinanced facilities.
Paikallishallinto ja muut valtion mikrorahoitusjärjestelyt ovat työntäneet syrjään näitä järjestelyjä.
The authorities always give the same answer: neither the local government, nor the Roma leaders are able to help.
Viranomaiset antavat aina saman vastauksen: niin paikallishallinto kuin romanien johtajatkaan eivät pysty auttamaan.
I have cases of that in my constituency in London where community-led organisations have been crowded out by local government.
Tällaisia tapauksia on ollut vaalipiirissäni Lontoossa, jossa paikallishallinto on syrjäyttänyt yhteisövetoisia organisaatioita.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "local government"

local rzeczownik
local przymiotnik
government rzeczownik
to govern czasownik

Przykłady użycia - "local government" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is my belief that the European Charter for Local Self-Government has many merits.
Nähdäkseni Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa on monia hyviä puolia.
EnglishIn Finland, quotas were introduced at local government level 10 to 15 years ago.
Suomessa kunnallistasolla kiintiöt otettiin käyttöön 10-15 vuotta sitten.
EnglishAt some points, such as Mostar, there are important local government problems.
Joillakin alueilla, kuten Mostarissa, on vakavia hallinnollisia ongelmia.
EnglishLet us not interfere in any way with the principle of local self-government.
Älkäämme puuttuko millään tavoin paikallisen itsehallinnon periaatteeseen.
EnglishFinally, I come to the important question of local government and local power.
Käsittelen lopuksi paikallisen vallan ja hallinnon tärkeää aihetta.
EnglishThey do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
He eivät halua mennä töihin, vaikka paikallinen hallitus tarjoaa heille siihen mahdollisuuden.
EnglishOften we forget the role and relevance of local and regional government.
Paikallis- ja aluehallinnon rooli ja merkitys unohtuvat meiltä usein.
EnglishIt also recognises the right of local authorities to self-government.
Siinä tunnustetaan myös paikallisviranomaisten oikeus itsehallintoon.
EnglishThere will be no genuine elections, just as there is no genuine local government in Belarus.
Vaaleista ei tule todelliset - eihän Valko-Venäjällä ole todellista paikallishallintoakaan.
EnglishThere are also numerous regional governments and local government.
Siellä on myös lukuisia aluehallituksia ja paikallisia hallituksia.
EnglishI am thinking of local government agencies, non-government organisations, businesses and ordinary citizens.
Tarkoitan paikallishallintoa, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja tavallisia kansalaisia.
EnglishThirdly, cooperation between local and regional government.
Kolmas alue on paikallis- ja aluehallinnon välinen yhteistyö.
EnglishThe Constitution also prohibits state and local government from adopting an official religion.
Perustuslaissa myös kielletään valtionhallintoa ja paikallishallintoa ottamasta käyttöön virallista uskontoa.
EnglishThe second issue which forms part of the larger picture is mainly an issue to do with the local government officials.
Toinen ongelma, joka liittyy tähän asiaan, on erityisesti paikallishallinnon johtajat.
EnglishUkraine has also undertaken to build democracy at local level and to strengthen local self-government.
Ukraina on aloittanut myös paikallisdemokratian rakentamisen ja paikallisen itsehallinnon vahvistamisen.
English(PL) Mr President, presidential and local government elections are planned in the Philippines for 10 May.
(PL) Arvoisa puhemies, Filippiineillä on tarkoitus pitää presidentin- ja paikallisvaalit 10. toukokuuta.
EnglishThe Europe of the Regions is versatile: it is characterised by a variety of levels and forms of local government.
Alueiden Eurooppa on monitahoinen: sille ovat ominaisia monenlaiset aluehallinnon tasot ja mallit.
EnglishThe Treaty recognises the principle of local self-government, as well as that of territorial cohesion.
Perustamissopimuksessa tunnustetaan sekä paikallisen itsehallinnon että alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate.
EnglishMy experience in Scottish local government has taught me how important this work is at all levels.
Kokemukseni skotlantilaisessa paikallishallinnossa on opettanut minulle, kuinka tärkeää tämä työ on kaikilla tasoilla.
EnglishUrgent steps are needed to redeploy them, starting with the efforts initiated by local government bodies.
Heidät on pyrittävä kiireesti sijoittamaan uudelleen, ja paikallisten hallintoelinten on toimittava ensimmäisenä.