"light" - fińskie tłumaczenie

EN

"light" po fińsku

volume_up
light {rzecz.}
FI
volume_up
light {przym.}

EN light
volume_up
{rzeczownik}

light (też: shine)
volume_up
valo {rzecz.}
Most keyboards have a light that indicates whether Num Lock is on or off.
Näppäimistöissä on usein valo, joka osoittaa, onko Num Lock käytössä.
In today's modern medicine, there is a real understanding of light in an almost biochemical way.
Nykylääketieteessä valo todella ymmärretään lähes biokemiallisella tavalla.
Your keyboard might have a light indicating whether Caps Lock is on.
Näppäimistössä on usein valo, joka osoittaa, onko Caps Lock käytössä.

Przykłady użycia - "light" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Viimeisenä puuttuisin vielä yhteen kiisteltyyn asiaan, nimittäin hehkulamppuihin.
EnglishThere is a light in the darkness, in the autonomous Kurdish areas in the north.
Pimeydessä on kuitenkin valoa eli pohjoisen kurdialueet, joilla on itsehallinto.
EnglishI say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
Sanon tämän nimenomaan parin viime päivän Yhdysvaltain-vierailuni taustaa vasten.
EnglishI will contact the Council and the Commission in light of your remarks here today.
Otan yhteyttä neuvostoon ja komissioon tämänpäiväisten huomioidenne perusteella.
EnglishGet big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
Hyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
Olen vilpittömästi sitä mieltä, että tämän asian selvittäminen on laiminlyöty.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Arvoisa puhemies, haluaisin tänään valottaa hieman yhtä konkreettista näkökohtaa.
EnglishI would like to emphasise that in light of the important points raised by Mr Doorn.
Haluaisin korostaa tätä Bert Doornin esiin ottamien tärkeiden seikkojen valossa.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Tämän vuoksi jäsen Nicholson of Winterbournen asiakirja on ratkaisevan tärkeä.
EnglishNow, he is demonstrating good will in the light of the trade agreement with the EU.
Nyt kun kyseessä on kauppasopimus EU:n kanssa, hän esittää hyvän tahdon elkeitä.
EnglishI must correct my previous statement in the light of information I have received.
Minun on korjattava aikaisempaa ilmoitustani saamieni uusien tietojen perusteella.
EnglishI am afraid that there is still no light at the end of that particular tunnel.
Pelkään, että neuvottelujen tunnelin päässä ei ole vielä todella näkyvissä valoa.
EnglishThe adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
Seikkailu on liian vaarallinen, jotta siihen voitaisi ryhtyä kevytmielisesti.
EnglishHowever, more light needs to be shed on the reasons why this has failed to happen.
Syitä siihen, ettei niitä mahdollisesti panna täytäntöön on tutkittava tarkemmin.
EnglishIn the light of this decision, we shall probably be forced to revise our position.
Joudumme todennäköisesti tarkistamaan kantaamme kyseisen päätöksen perusteella.
EnglishThe Council and the Member States are still light years away from this attitude.
Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat tästä suhtautumisesta vielä valovuosien päässä.
EnglishIn that light, the attitude of the United States seems a little more realistic.
Näiden näkökohtien valossa Yhdysvaltojen asenne vaikuttaa hieman realistisemmalta.
EnglishWe have often thought we have seen some small glimpse of hope or gleam of light.
Olemme usein toivoneet näkevämme pienen toivonpilkahduksen, hieman valoa pimeydessä.
EnglishIn this light we can of course merely support the decisions of the European Council.
Tämän huomioiden voimme tietenkin ainoastaan tukea Eurooppa-neuvoston päätöksiä.
EnglishWhoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
Se, joka unohtaa tämän seikan, saattaa olla itse sytyttämässä tuota ruutitynnyriä.