"immediate" - fińskie tłumaczenie

EN

"immediate" po fińsku

EN immediate
volume_up
{przymiotnik}

immediate (też: direct, imminent, instant, instantaneous)
volume_up
välitön {przym.}
Furthermore, under the trade policy there is no immediate remedy possible.
Välitön ratkaisu ei myöskään ole mahdollista kauppapolitiikan perusteella.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too.
Myös vaikutus eurooppalaisiin karjankasvattajiin on dramaattinen ja välitön.
This would have an immediate and deteriorating effect on maritime employment.
Tällä olisi välitön ja heikentävä vaikutus merenkulun työllisyyteen.
immediate (też: hand-to-hand, local, next door)
volume_up
lähi- {przym.}
. - The protracted violent actions against the Coptic Church in Egypt and largely against Christians in the Middle East require an immediate response from the European Union.
Pitkään jatkunut väkivalta Egyptin koptikirkkoa ja yleensäkin kristittyjä vastaan Lähi-idässä vaatii Euroopan unionilta välitöntä reaktiota.
When we talk about security, we should bear in mind that our security is influenced by our immediate surroundings, by our neighbouring countries, by North African countries and by the Middle East.
Turvallisuudesta puhuttaessa olisi syytä muistaa, että turvallisuuteemme vaikuttaa lähiympäristömme, naapurimaamme, Pohjois-Afrikan maat ja Lähi-itä.
It is also a recognition of your ceaseless quest for peace along the borders of your country with your most immediate neighbours, in the Balkans and also in the Middle East.
Lisäksi kannatuksenne on tunnustus lakkaamattomasta pyrkimyksestänne saavuttaa rauha kotimaanne rajoilla lähimpien naapureidenne kanssa Balkanilla ja myös Lähi-idässä.
immediate (też: active, acute, busy, hard-pressed)
volume_up
kiireinen {przym.}
immediate (też: coercive, compelling, compulsive, exigent)
volume_up
pakottava {przym.}
immediate (też: proximate)
volume_up
lähin {przym.}
Besides those policy aspects, our immediate concern today is the recent cases of restructuring.
Näiden toimintatapoja koskevien kysymysten lisäksi lähin huolenaiheemme tänään ovat viimeaikaiset uudelleenjärjestelyt.

Synonimy (angielski) dla "immediate":

immediate

Przykłady użycia - "immediate" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Lopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.
EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Kansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri on kuitenkin haihtunut.
EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Vastustamme teidän tavoin välitöntä täytäntöönpanoa ja kaupallisia sanktioita.
EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Tämä viittaa siihen, että nykyisen ikärajan alentamiseen ei ole välitöntä tarvetta.
EnglishLobsang Dhondup's execution resulted in immediate protests by the EU Member States.
Lobsang Dhondupin teloitus johti välittömästi EU:n jäsenvaltioiden protesteihin.
EnglishThe sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.
Kestävän talouden on oltava tärkeä tekijä välittömän tulevaisuuden muotoilussa.
EnglishSecondly, you also propose the immediate deletion of the 'delivery terms' data.
Toiseksi ehdotatte myös toimitusehtoja koskevan tiedon välitöntä poistamista.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
Strategisten toimenpiteiden lisäksi tämä edellyttää välittömän avun lisäämistä.
EnglishMeanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.
Yhdysvallat on tällä välin suostunut olemaan ryhtymättä välittömiin vastatoimiin.
EnglishI am urging colleagues to accept duality, at least in the immediate future.
Pyydän kollegoja hyväksymään kahdenlaiset kriteerit ainakin lähitulevaisuudessa.
EnglishThe French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
Ranskan malli voisi olla sopiva ja elinkelpoinen ratkaisu lähitulevaisuutta varten.
EnglishAs regards Iraq, we must demand the immediate withdrawal of the occupying troops.
Irakin osalta meidän on vaadittava miehitysjoukkojen välitöntä vetäytymistä.
EnglishIt is therefore vital that they call for the immediate release of those detained.
Siksi on ratkaisevaa, että ne vaativat vangittujen välitöntä vapauttamista.
EnglishAs an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’s success.
Slovakiaa kiinnostaa erityisen paljon rajanaapurinsa Ukrainan menestyminen.
EnglishI can assure Parliament that these funds will be put to immediate use once approved.
Voin vakuuttaa parlamentille, että varat käytetään heti, kun ne on hyväksytty.
EnglishInstead, compliance and immediate investigation of the truth are called for.
Sen sijaan tarvitaan noudattamisen valvontaa ja tosiseikkojen välitöntä tutkintaa.
EnglishImmediate action must be taken, Mr President, to put an end to this state of affairs.
Arvoisa puhemies, toimiin on ryhdyttävä välittömästi asiantilan kohentamiseksi.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Meidän on vaadittava Dawit Isaakin välitöntä vapauttamista taloudellista apua vastaan.
EnglishWe must take immediate action, because the situation simply cannot go on as it is.
Meidän on ryhdyttävä toimiin heti, sillä tämä tilanne ei voi jatkua nykyisenlaisena.
EnglishIt has been said that there is no immediate response, but changes are being made.
On sanottu, että välittömiä vaikutuksia ei ole, mutta muutoksia tehdään kaiken aikaa.