"identity papers" - fińskie tłumaczenie

EN

"identity papers" po fińsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "identity papers" w kontekście.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "identity papers"

identity rzeczownik
papers rzeczownik
to paper czasownik
paper rzeczownik
paper przymiotnik
Finnish

Przykłady użycia - "identity papers" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat we do, however, know is that he had no valid identity papers and was to be deported.
Tiedämme kuitenkin, että hänellä ei ollut voimassa olevia henkilöllisyyspapereita ja hänet aiottiin karkottaa.
EnglishIn addition, more vigorous action is being taken against asylum-seekers with false identity papers.
Lisäksi kohdellaan entistä kovemmin voimakeinoin niitä turvapaikanhakijoita, joilla on väärennetyt henkilöpaperit.
EnglishSomething like that sounds good, but in fact it is a direct invitation to even more fraud with identity papers.
Tällainen kuulostaa hyvältä, mutta itse asiassa se on suora kutsu yhä useampiin henkilöllisyystodistuspetoksiin.
EnglishMember States themselves are responsible for setting the conditions for issuing and validating the identity papers of their nationals.
Jäsenvaltioiden toimivallassa on päättää sen kansalaisten henkilöllisyysasiakirjojen myöntämisedellytyksistä ja voimassaolosta.
EnglishThe technical standards that are to be maintained - at external borders and when issuing passports and identity papers - are clearly set out.
Tekniset standardit, joita on noudatettava - ulkorajoilla sekä passeja ja henkilöpapereita myönnettäessä - on määritetty selvästi.
EnglishSubjected to violence as they are, these young women must settle large debts in order to cover the cost of their journeys and their identity papers.
Väkivallalla uhattujen nuorten naisten on maksettava suuria velkoja kattaakseen matkasta ja henkilöllisyyspapereista aiheutuneet kulut.
EnglishThis can be seen from their identity papers, which continue to state that they are Muslims, as religious disaffiliation is legally prohibited.
Tämä on nähtävissä heidän henkilöllisyystodistuksestaan, jossa edelleen lukee, että he ovat muslimeja, koska uskosta luopuminen on kielletty lailla.
EnglishTheir passports and identity papers are taken from them and, deprived of any rights, they are forced to earn the money the pimps paid for them.
Heiltä otetaan pois passit ja henkilöllisyystodistukset. Täysin vailla oikeutta heidät pakotetaan ansaitsemaan summa, jonka parittajat ovat maksaneet heistä.
EnglishIn the collective subconscious of Europeans, one is a citizen of a country in which one can wander around freely in every direction without having to show identity papers.
Eurooppalaiset ovat kollektiivisessa alitajunnassaan sellaisen alueen kansalaisia, jossa voi kulkea vapaasti ristiin rastiin, ilman että on näytettävä henkilöllisyyspapereita.
EnglishExperience shows that closing borders serves only to force immigrants with no identity papers and no rights into the hands of smugglers and other unscrupulous dealers.
Kokemus on osoittanut, että rajojen sulkeminen ainoastaan jättää paperittomat ja oikeudettomat miehet ja naiset salakuljettajien ja muiden häikäilemättömien liikemiesten armoille.
EnglishA Charter of that kind would offer support to all those men and women who are fighting against a Europe that lays off workers or expels immigrants who do not have the proper identity papers.
Tällainen perusoikeuskirja olisi tukijalka kaikille niille, jotka taistelevat sellaista Eurooppaa vastaan, joka irtisanoo palkansaajia tai karkottaa laittomia maahanmuuttajia.

Pozostałe hasła

English
  • identity papers

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.